of 59250 LinkedIn

Herman Bezemer

Herman Bezemer (1956, bedrijfseconomie EUR, Ziekenhuiswetenschappen in Utrecht en Structuur en Organisatie van de Gezondheidszorg in Tilburg) is afgestudeerd op de kwantificering van de voordelen van een geïntegreerd zorgaanbod in de eerstelijnsgezondheidszorg. Afgelopen jaren werkzaam geweest bij Erasmus Universiteit, koepel particuliere ziektekostenverzekeraars, verzekeringsmaatschappij, ontwikkelingsmaatschappij ouderenhuisvesting en grote onderwijsinstelling. Ontwikkelt nu als directeur van AM Health eigentijdse vormen van huisvesting voor ouderen, nieuwe concepten voor ziekenhuisterreinen en gebouwconcepten voor medisch gerelateerde bedrijvigheid.

 • Dreiging financiële ramp intramurale ouderenzorg

  1 reactie

  De lichtere zorgzwaartepakketten (ZZP 1 t/m 3) worden geëxtramuraliseerd. Scheiding bekostiging van wonen en zorg. Dat betekent in de verpleging en verzorging dat je als oudere de zorg aan huis aangeboden krijgt. Volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) gaat het om 46.700 ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Dat leidt op termijn tot een leegstand van dertig procent van de intramurale capaciteit! De NZA stelt vast dat dit invloed heeft op de waarde van het vastgoed. En zij draagt ook oplossingen aan: instellingen kunnen kamers verhuren aan ouderen die dan in die kamer extramurale zorg krijgen aangeboden. Alternatief is,  zoals we in de kranten konden lezen, de kamers aan te bieden aan studenten.

 • Huisvesting zorgbehoevende ouderen; de opgave voor gemeenten is urgent. Waarom gebeurt er niets?

  2 reacties

  Ouderenzorg brengt gemeenten in de nabije toekomst ongetwijfeld in de problemen. Als uitvoerders van de WMO moeten gemeenten woningen geschikt maken voor bewoning door ouderen met beperkingen en daarnaast verzorgingsdiensten aanbieden. De kosten daarvan kunnen flink oplopen. Als de bewoner vertrekt of overlijdt, is een groot deel van de aangebrachte voorzieningen niet meer bruikbaar. Geld weg.

 • Pleidooi voor een programmaminister ouderenbeleid

  1 reactie

  De electorale retoriek bereikt langzamerhand haar climax. Ferme stellingen gaan over en weer. Voor iedereen is duidelijk: de houdbaarheid en de financiering van de ouderenzorg staan onder druk. Groei van het aantal ouderen, de uitgedijde AWBZ verstrekkingen, solidariteit tussen de generaties, teruglopende vermogens in pensioen en eigen woning, de gewekte verwachtingen, de invoering van marktwerking in de zorg, dit alles maakt het probleem heel complex. Zeker als zich met deze materie ook nog eens de ministeries van VWS, Financiën, VROM, BZ en SZW bezig houden.

 • Idee: Ouderen als aanjager van de economie

  1 reactie

  AfbeeldingRedzaam ouder

  In juni 2012 verscheen het rapport “Redzaam ouder” van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Het rapport biedt een interessant overzicht van de ontwikkelingen rond de zorg voor onze ouderen. Een van de conclusies is dat voortzetting van het huidige beleid de zorg aan ouderen niet alleen onbetaalbaar maakt, maar ook onuitvoerbaar door krapte op de arbeidsmarkt.

   

  In het rapport wordt gesteld dat een oudere door tijdig maatregelen te nemen langer redzaam kan blijven. Daar is dus winst te halen, je voorkomt te snelle opname in een verpleeghuis. Het voert te ver daar nu dieper op in te gaan. Het volledige rapport is te downloaden op http://www.rvz.net/.