ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Nieuwbouw: koper woont groter, huurder kleiner

Versneld bouwen om het woningtekort tegen te gaan.

28 april 2022
Nieuwbouw

Om het woningtekort tegen te gaan, zet het kabinet in op het versneld bouwen van ongeveer 100.000 woningen per jaar. Maar als we doorbouwen zoals de afgelopen 10 jaar, worden koopwoningen groter en huurwoningen kleiner. Zo wordt de ongelijkheid in grootte tussen koop- en huurwoningen mogelijk nog groter.

Bestaande koopwoningen groter dan huurwoningen 

  • De gemiddelde woonoppervlakte van bestaande eengezinswoningen en appartementen in de koopsector was in januari 2021 146 en 96 m2. 
  • In de huursector waren deze typen woningen gemiddeld kleiner: 127 en 76 m2.

Nieuwe koopwoningen groter dan bestaande, juist in grote steden

  • Nieuwe eengezinswoningen in de koopsector, gebouwd vanaf 2012 t/m januari 2021, zijn aanzienlijk ruimer dan die in de bestaande woningvoorraad (gebouwd vóór 2012). 
  • Opvallend is dat juist in de grote steden (G44), waar de ruimte schaars is, de grootste koopwoningen zijn bijgebouwd. 
  • Nieuwe koopwoningen zijn in de G44 gemiddeld 18 m2 groter, tegenover 13 m2 in de overige gemeenten.

Nieuwe huurwoningen kleiner, vooral appartementen in grote steden

  • Woningen in de huursector zijn sinds 2012 gemiddeld kleiner geworden. 
  • Nieuwe eengezinswoningen en appartementen van woningcorporaties zijn buiten de steden gemiddeld groter geworden, maar hun nieuwe appartementen in de grote steden zijn gemiddeld kleiner. 
  • Marktpartijen in de huursector bouwen kleinere eengezinswoningen en ook een stuk kleinere appartementen. Dat komt waarschijnlijk doordat kleine appartementen de hoogste huuropbrengsten per m2 opbrengen.  

Het groeiende verschil en de bouwopgave

Het kan zijn dat de groeiende verschillen tussen koop en huur door de marktwerking aansluiten bij de behoeften. Er komen bijvoorbeeld meer kleine huishoudens bij, die mogelijk vooral kleinere huurappartementen willen. De verschillen kunnen ook aanleiding zijn om bij de enorme bouwopgave van Nederland niet alleen te focussen op aantallen, maar ook op de groeiende ongelijkheid in woonoppervlakte.

Grafiek
Verandering in woonoppervlakte van nieuwbouwwoningen ten opzichte van bestaande woningen. Data: Kadaster.

Over het onderzoek

Dit onderzoek werd gedaan door Hans Wisman en Lars Brugman van het Kadaster. Het artikel verscheen ook op de website van ESB, het vakblad voor economen.

Wilt u meer weten over de woningmarkt en prijsvorming?

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Biemie Janssen
30 jaar lang volgt Nederland een neo-liberaal regeringsbeleid, de kloof tussen vermogend en niet vermogend is een gapend gat geworden. Natuurlijk zie je dit terug op de woningmarkt. Vermogenden kunnen hun eigen huisvesting huisvesting regelen, niet vermogenden komen sowieso nog nauwelijks rond. Maar alles wat ook dit kabinet Rutte verzint, draagt niet bij aan de verkleining van deze kloof. Het is godsonmogelijk dat we in Nederland allemaal een woning bezitten met minimaal 500m2 tuin zonder een vreselijke aantasting van het beetje natuur dat we nog rijk zijn, dat moeten we durven erkennen. Maar de illusie dat iedereen zelf in staat is te bepalen hoe hoog hij op de ladder komt tussen arm en rijk daar moeten we ook heel snel van af. Zonder eerlijk belastingstelsel worden miljarden weggesluisd naar vermogenden en wordt de rekening van klimaat en oorlog opnieuw neergelegd bij de minst vermogenden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.