ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Topografie als ruggengraat: inzicht in Amsterdam

Topografie als ruggengraat: inzicht in Amsterdam. Van wijkontwikkeling tot handhaving taxistandplaatsen: thematische kaarten geven in een oogopslag inzicht.

26 juni 2018
Kadaster---beeld-bij-bericht-partnpag-Amsterdam-26-juni-2018.jpg

Van wijkontwikkeling tot handhaving taxistandplaatsen: thematische kaarten geven in een oogopslag inzicht. Als basis hiervoor gebruikt de gemeente Amsterdam de actuele locatiegegevens uit TOP10NL.

Sinds 2010 gebruikt de gemeente Amsterdam het topografische basisbestand TOP10NL. Door de digitale beschikbaarheid ervan past zij het op vele manieren toe in haar bedrijfsprocessen en producten.

Inzicht voor bepalen beleid stadsontwikkeling

Zo dient TOP10NL als ondergrond voor thematische detailkaarten op wijk- en buurtniveau. Daartoe verrijkt de gemeente jaarlijks het kaartbestand met gegevens uit eigen bronnen. Daarmee krijgt ze inzicht in grootstedelijke terreintypen als ‘binnentuinen’, ‘stadsgroen’, ‘braakliggend terrein’ en ‘bedrijfsterrein’. Binnen het openbare dataportaal CityData (data.amsterdam.nl) wordt TOP10NL gebruikt om op een aantal schaalniveaus de Amsterdamse dataverzamelingen weer te geven. Zo hebben bewoners en de beleidsmakers van de stadsdelen houvast bij de dialoog over ontwikkelingen in hun stad.

Inzicht voor handhaving en toezicht

Ook is er een speciale kaart voor de afdeling Handhaving en Toezicht met alle taxistandplaatsen én nacht-taxistandplaatsen. Hiermee kunnen de handhavers zich goed voorbereiden op hun taak en in geval van calamiteiten een goede inschatting maken van de situatie. Een analoge toepassing is de 9-delige kleurenwandkaart, ook wel bekend als ‘De kaart achter de burgemeester’.

www.kadaster.nl/-/top10nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.