ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Intrekking onbenutte vrijstelling

Intrekking onbenutte vrijstelling. Mag het bevoegd gezag een vrijstelling intrekken als deze niet is benut?

AfbeeldingWij vragen uw aandacht voor de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 24 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3520. In deze uitspraak komt kort gezegd de vraag aan de orde of het bevoegd gezag een vrijstelling mag intrekken als deze niet is benut. 

Essentie 

Voor de intrekking van een (met een omgevingsvergunning gelijk te stellen) besluit tot verlening van vrijstelling dat aan de verlening van een bouwvergunning ten grondslag is gelegd en dat niet is benut, gelden dezelfde maatstaven als voor een ongebruikte bouwvergunning.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.