Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Omgevingswet klaar voor informele ronde

Infrastructuur en Milieu geeft wetsvoorstel vrij voor consultatie met departementale, bestuurlijke en maatschappelijke partners.

28 augustus 2012

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet is grotendeels klaar voor een informele consultatieronde binnen en buiten bestuurlijk Den Haag. Op enkele onderdelen zet het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) nog ‘de puntjes op de i’.

Voortgang Omgevingswet

De bewindslieden van de departementen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de Omgevingswet (de ministeries van I&M, Algemene Zaken, Economische Zaken Landbouw en Innovatie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Onderwijs Cultuur en Wetenschap) hebben ingestemd met de voortgang en de aanpak van het wetsvoorstel van de Omgevingswet gedurende de komende maanden.

Omgevingsverordening

Op belangrijke onderdelen - de voorgestelde zes instrumenten, waaronder de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening - gaat het wetsvoorstel nu de informele consultatie met departementale, bestuurlijke en maatschappelijke partners in, meldt I&M. Ook zullen de komende tijd zogenoemde ‘botsproeven’ worden gedaan, toetsingen van de werking van de instrumenten in de praktijk. Het ministerie wil daarmee duidelijk krijgen waar lacunes in de wetteksten zitten.

Verbeterpunten

Uit het overleg met andere ministeries kwamen nog enkele verbeterpunten van het wetsvoorstel naar voren, zegt een woordvoerster van I&M. ‘Op sommige onderdelen moeten we de puntjes nog op de i zetten. Hoe en welke onderdelen dat zijn, wordt nu nader uitgezocht.’ Deze ‘vernieuwsingsslag’ heeft de komende maanden plaats, aldus het ministerie.

Eind dit jaar naar VNG, IPO

De uitkomsten van de informele consultatie, botsproeven en laatste verbeteringen worden verwerkt in het wetsvoorstel. Aan het eind van het jaar kan deze versie worden voorgelegd aan de formeel toetsende instanties, zoals Actal, en aan koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen. Tegen die tijd is ook Critical Review Team benoemd, dat advies over de conceptwet gaat uitbrengen.

Planning

Na verwerking van deze adviezen kan het wetsontwerp volgens de huidige planning in het voorjaar van 2013 naar de Raad van State kunnen worden gestuurd. De procedure ligt daarmee nog steeds op schema, aldus de woordvoerster.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Saskia / private sector
In de beleidsbrief van juni 2011 zei Schutlz nog: "Mijn planning is erop gericht om de nieuwe wet in 2013 in werking te laten treden."

Zie:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-public …

en

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B78790
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie