Pro-actief omgaan met de Omgevingswet biedt kansen voor Almere

Pro-actief omgaan met de Omgevingswet biedt kansen voor Almere

03 november 2020

Hoe kun je het instrumentarium van de Omgevingswet inzetten om te werken aan (integrale) opgaven die spelen? Hoe werk je pro-actief in de geest van de Omgevingswet en benut je kansen? Aan de antwoorden op deze vragen werkt adviseur Sanne Veldhuizen samen met een enthousiast team binnen het programma implementatie Omgevingswet in Almere. Een kijkje in de praktijk.

De gemeente Almere is hard aan de slag met de Omgevingswet. Aan de ene kant moet er op 1 januari 2022 worden voldaan aan de wettelijke eisen die het Rijk stelt voor alle lokale overheden aan de implementatie van de Omgevingswet. En daarnaast kijken ze in Almere ook welke kansen de Omgevingswet biedt voor de opgaven die spelen in de gemeente aan de hand van pilots en verkenningen.
 

Leren door te doen

In de gemeente Almere is gekozen voor een implementatiestrategie van de Omgevingswet waarbij geleerd wordt door te doen. In Almere gebeurt namelijk al veel wat binnen de manier van werken die de Omgevingswet beoogt past, zoals in Oosterwold. Door al langere tijd pro-actief met de Omgevingswet aan de slag te gaan, ontwikkelen we maatwerk dat bij Almere past, nu en in de toekomst.

 

We doen onder andere kennis en ervaring over de Omgevingswet op aan de hand van een aantal pilots en verkenningen. ‘Als adviseur ondersteun ik de projectleider van de programmalijn Vernieuwend Werken met het opzetten en coördineren van de pilots en verkenningen en uiteindelijk ook het borgen en delen van de geleerde lessen met de rest van de organisatie’, vertelt Sanne.
 

Kijken naar kansen voor Almere

‘Het leuke van deze aanpak is dat we hiermee verder kijken dan alleen de wettelijke verplichtingen. Samen met interne medewerkers van de gemeente en door de inbreng van de expertise van een aantal externe bureaus onderzoeken we welke mogelijkheden en kansen het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet biedt voor de verschillende opgaven die spelen in Almere.’

 

Sanne volgt samen met de projectleider de pilots en verkenningen om nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet te onderzoeken en er mee te oefenen. Ze neemt daarbij haar kennis en kunde vanuit andere opdrachten van Over Morgen mee. In één van de pilots onderzoeken ze bijvoorbeeld hoe de Omgevingswet kan bijdragen aan de opgave stedelijke vernieuwing en in een van de verkenningen wordt de wisselwerking tussen gezondheid en het fysieke domein en hoe de Omgevingswet hieraan kan bijdragen onderzocht. Een concreet voorbeeld waar deze koppeling is gemaakt in Almere is het ‘rondje Weerwater‘, een groene ontmoetingsplek rondom het Weerwater, waar onder andere ook een sporttrack is aangelegd.
 

Eerste resultaten

Sanne: ‘Inmiddels zijn we alweer richting het einde van het jaar aan het gaan en komen de eerste resultaten van de pilots en verkenningen in beeld. In de eerste week van oktober week vond de (digitale) week van de Omgevingswet plaats, waarin vier dagen lang allerlei workshops en presentaties zijn gegeven aan ambtenaren van de gemeente Almere. Tijdens deze week zijn ook de eerste resultaten van de pilots en verkenningen intern met de organisatie gedeeld door de betrokkenen. Deze resultaten werden enthousiast ontvangen door de deelnemers van de sessies en naar aanleiding hiervan hebben er tijdens deze week veel interessante gesprekken en discussies plaatsgevonden.’
 

Werken aan een toekomstbestendige leefomgeving

De komende maanden worden de pilots en verkenningen afgerond, de rapportages opgeleverd en de geleerde lessen verder geborgd in de organisatie. Daarnaast zijn we aan het vooruitkijken naar potentiële nieuwe pilots en verkenningen voor volgend jaar om te leren over de mogelijke kansen die de Omgevingswet biedt voor de opgaven, zoals de woningbouwopgave, die in Almere spelen.

 

Sanne: ‘Werken binnen het programma Implementatie Omgevingswet is ook voor mij heel leerzaam. Door de variatie in pilots en verkenningen en de vele verschillende werkzaamheden die daarbij komen kijken, is geen dag hetzelfde. Het is ontzettend leuk om samen met de organisatie en de inbreng van externe expertise te onderzoeken welke mogelijkheden de Omgevingswet biedt en daarvan te leren. Om uiteindelijk de komende jaren te komen tot een werkwijze onder de Omgevingswet die past bij Almere en bijdraagt aan een toekomstbestendige leefomgeving.’
 

Ook in jouw gemeente kan de Omgevingswet meerwaarde bieden voor integrale opgaven. Wij denken hierover graag met je mee. Neem voor meer informatie contact op met Sanne Veldhuizen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.