ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Houd het hoofd koel bij de aanpak van hittestress

Neem hittestress serieus

14 juli 2022
Hittestress
Beeld: Joey Engelen

Gemeenten hebben de tools in handen om samen met andere partijen te zorgen voor een aangenaam leefklimaat. Bestuurders en beleidsmakers; maak die keuze. Samen houden we het hoofd koel.

Herinner je je de hittegolf van vorig jaar nog? Nooit eerder duurde een periode met temperaturen boven 30 graden zo lang als die in midden augustus van 2021. Acht tropische dagen zorgden in Nederland voor ongekende hitte. De weersverwachtingen zijn nu weer even onheilspellend als toen, met temperaturen tot een zinderende 40 graden celcius volgende week.

Gemeenten zijn aan zet

We roepen bestuurders en beleidsmakers op maatregelen te nemen tegen de hitte. Dit past ook binnen de algemene zorgplicht van de aanstaande Omgevingswet waarin staat te moeten zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Gemeenten zijn aan zet om particulieren, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en vooral zichzelf aan te sporen tot het koelen van de bebouwde omgeving.

Als we steden in de toekomst leefbaar willen houden, dan moeten we nu investeren. Met klimaatadaptieve maatregelen kunnen we de werkelijke en gevoelstemperaturen laten dalen, want de grote verschillen in temperatuur tussen ‘stad en land’ moeten kleiner.

Hittestress, een serieus probleem

Hittestress gaat over stress door te hoge gevoelstemperaturen. Het wordt veroorzaakt door een combincatie van hoge temperaturen en een gebrek aan schaduw, verdamping en verkoelende elementen en een hoge luchtvochtigheid.

Hittestress is met name een probleem in sterk versteende bebouwde omgeving en het zuiden en oosten van het land. Het westen en noorden hebben door hun ligging aan zee een gunstig koelend effect wat de hittestress aanzienlijk laat verminderen.

Op een hete dag zoeken we het liefst massaal verkoeling aan de kust. Dat is geen wonder. Maar zelfs als de ligging gunstig lijkt, zoals Rotterdam, zijn de cijfers van ervaren hittestress schrikbarend. 30% van de Rotterdammers geeft aan bij een warme dag geen verkoeling in huis of wijk te kunnen vinden. Dit zijn 187.000 mensen.

Hittestress
Beeld: Joey Engelen

Gevolgen van hittestress

Hittestress heeft een flink aantal (gezondheids)problemen voor mens en dier tot gevolg. Denk aan: slaapproblemen met vervolgens verminderende arbeidsproductiviteit, sociale overlast door de verzameling van (te) veel mensen bij schaarse verkoelende elementen. Maar ook de leefomgeving ervaart last van hitte, zoals de toenemende watervraag, soms tot boven haalbaar en schade aan natuur en groenelementen door watertekort.

Zo ga je hittestress tegen: drie tips

Het is voor ons algemeen welbevinden belangrijk om hittestress tegen te gaan. Dit is een thema dat aan relevantie toeneemt door de extremere weersomstandigheden.

Daarom onze oproep:

1) Vergroen de stad door verharding zoveel mogelijk te voorkomen en vervangen. Groenelementen kunnen door verlaagde warmteopname tot wel 20 graden celcius verschil maken met een stenen oppervlak. Ook op daken om de binnentemperatuur van bebouwing te doen dalen

2) Zorg voor voldoende schaduw op gevels door bomen of schaduwdoeken in drukbezochte gebieden

3) Maak van water een vast element in de openbare ruimte. Verdamping zorgt voor stadsbrede lagere temperaturen. Daarnaast is het voor kinderen ook fantastisch om met water te kunnen spelen.

Heb je vragen over de acties die jij kunt ondernemen of wil je meer weten over klimaatadaptatie?


Kijk hier of neem contact op met Joey Engelen

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.