ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Gemeenten Overijssel geven straten klimaatlabel

Gemeenten Overijssel geven straten klimaatlabel. Hoe communiceer je over klimaatadaptatie met bewoners?

22 januari 2019
gemeenten-overijssel-geven-straten-klimaatlabel.jpg

Hoe communiceer je over klimaatadaptatie met bewoners? Een vraag waar veel gemeenten voor staan. Gemeenten Zwolle, Oldenzaal en Zwartewaterland willen dit doen door hun bewoners meer inzicht te geven in hoe klimaatbestendig hun eigen straat is. Hiermee willen ze bewoners en bedrijven bewust maken van de noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen.

Voor elke straat een label

De gemeenten doen dit aan de hand van de online tool Staat van je Straat. Deze tool kan elke straat in Nederland toetsen op de risico’s van de gevolgen van de klimaatverandering. Elke straat krijgt op basis van deze toets een label toegekend op de thema’s overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. De labels lopen van A (erg klimaatadaptief) tot en met E (weinig klimaatadaptief). Hiermee krijgen de bewoners in één oogopslag een overzicht van de klimaatrobuustheid van hun eigen straat.

Nadat de gemeenten Woerden en Rijssen-Holten al met Staat van je Straat hebben gewerkt, gaan nu ook Zwolle, Oldenzaal en Zwartewaterland ermee aan de slag.

Mark Heideveld van gemeente Zwolle: ‘Aanpassen van het stedelijk gebied aan klimaatverandering is een megavraagstuk. Hierbij heeft de gemeente bewoners en bedrijven hard nodig. Wij onderzoeken graag welke innovatieve methoden het beste werken om bewoners en bedrijven te betrekken. Daarbij zetten we Staat van je Straat in om het bewustzijn van klimaatrisico’s te vergroten.’


Maatwerk

De drie gemeenten presenteren de data op verschillende manieren aan hun bewoners. Zo kunnen de bewoners van Oldenzaal straks op de website van de gemeente hun eigen straat aanklikken en direct zien hoe klimaatbestendig hun straat is. Zwolle verwerkt de gegevens in een storymap om te delen met bedrijven en voor Zwartewaterland is het project een pilot waarin foldermateriaal voor bewoners van gebieden die gaan worden aangepakt wordt ontwikkeld.

De provincie Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunen de ontwikkeling van Staat van je Straat en willen daarmee testen of dit een effectieve manier is om een risicodialoog te voeren met bewoners en bedrijven.

Martijn Steenstra, adviseur Water en Ruimte bij Sweco en ontwikkelaar van Staat van je Straat: ‘Naast de overheid zullen ook bewoners en bedrijven actie moeten ondernemen om steden klimaatbestendiger te maken. 60% van het stedelijk gebied bestaat immers uit privaat gebied. Zonder inzicht in de effecten van klimaatverandering, en zonder inzicht in wat deze effecten lokaal betekenen, zullen zij geen maatregelen nemen. Daarom hebben wij Staat van je Straat ontwikkeld.’

Sweco start in januari 2019 met de analyse van de wijken in de drie gemeenten. Naar verwachting in maart 2019 volgt de uitrol van de communicatie richting bewoners.

Wilt u ook effectief communiceren met uw inwoners over klimaatadaptatie? Neem dan contact op met Martijn Steenstra.


Contact

Martijn Steenstra, Adviseur Water en Ruimte
T +31 88 811 61 53
E martijn.steenstra@sweco.nl


Meer informatie

Staat van je Straat
Stedelijk Water en Riolering

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.