ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Risicoaanvaarding bloot-eigenaar bij planschade + NMR

Risicoaanvaarding bloot-eigenaar bij planschade + NMR

AfbeeldingHierbij brengen wij de uitspraak van de Afdeling van 13 augustus 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3005) onder uw aandacht. In deze uitspraak ligt de vraag voor of de bloot-eigenaar passief het risico heeft aanvaard dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden komen te vervallen op een perceel dat op het moment dat het planologische regime is gewijzigd, belast was met een recht van erfpacht en opstal. Daarnaast gaat de Afdeling in deze uitspraak in op het normaal maatschappelijk risico (normale maatschappelijke ontwikkeling?). 

Essentie         

De Afdeling overweegt dat in deze kwestie de bloot-eigenaren geen passieve risicoaanvaarding kan worden tegengeworpen, omdat zij tot de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet vrijelijk over het perceel konden beschikken. Evenmin waren de eigenaren feitelijk in staat om de erfpachter en opstalhouder te verplichten om van de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden gebruik te maken. Derhalve kan de eigenaren niet worden tegengeworpen dat zij passief het risico hebben aanvaard dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zouden komen te vervallen.

Wat betreft het normaal maatschappelijk risico overweegt de Afdeling dat het enkel vaststellen dat een planologische wijziging een normale maatschappelijke ontwikkeling betreft niet voldoende is om aan te nemen dat de schade voor rekening van aanvrager dient te blijven. Er dient evenzeer te worden beoordeeld of de schade voor de aanvrager onevenredig uitpakt. 

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.