ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijk bouwbord

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijk bouwbord

AfbeeldingKan voor het plaatsen van een bouwbord een tijdelijke omgevingsvergunning kan worden verleend? Deze vraag is aan de orde in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 30 oktober 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1726, zaaknummer: 201300432/1/A1).

Essentie

Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: “Wabo”) gelezen in verbinding met artikel 2.23, eerste lid, van de Wabo een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een bouwbord tot 1 december 2012. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen is voor de vraag of voor het plaatsen van een bouwwerk een tijdelijke vergunning kan worden verleend, slechts vereist dat tijdelijk behoefte bestaat aan het bouwwerk waarvoor de vergunning is aangevraagd. Voorts volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 18 juni 2003 (ECLI:NL:RVS:2003:AG1692, zaaknr. 200300043/1), dat aan de hand van concrete, objectieve gegevens aannemelijk dient te zijn dat ná het verstrijken van de in de vergunning gestelde termijn geen behoefte meer bestaat aan het tijdelijke bouwwerk. De tekst van de Wabo en het Besluit omgevingsrecht noch de geschiedenis van totstandkoming daarvan, bieden volgens de Afdeling grond om ten aanzien van een omgevingsvergunning die met toepassing van artikel 2.23 van de Wabo tijdelijk is verleend, anders te oordelen.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.