ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Ladder duurzame verstedelijking – bestaand stedelijk gebied

Ladder duurzame verstedelijking – bestaand stedelijk gebied

AfbeeldingAfbeeldingOpnieuw heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan waarin de ladder duurzame verstedelijking als bedoeld in artikel 3.1.6 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening (hierna: “het Bro”) aan de orde komt (AbRS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1340). De vraag die (onder andere) voorligt is of er sprake is van bestaand stedelijk gebied (tweede trede van de ladder).

Essentie

Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van 97 woningen op onbebouwd gebied dat in het voorgaande bestemmingsplan een agrarische bestemming heeft die bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca niet mogelijk maakt. Ook kan het gebied op grond van het voorheen geldende bestemmingsplan niet worden beschouwd als bij een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. Het gebied wordt overeenkomstig de agrarische bestemming gebruikt. De Afdeling oordeelt dat het plangebied niet kwalificeert als bestaand stedelijk gebied zoals bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 aanhef en onder h van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: “het Bro”). Interessant is dat de Afdeling betekenis lijkt toe te kennen aan de bouwmogelijkheden op grond van het vorige bestemmingsplan.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.