Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Alders stelt veiligheid Groningers voorop

Bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen worden door Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van versterking van woningen. Dat maakte hij bekend in zijn vanmiddag gepresenteerde meerjarenprogramma. In 2016 worden 1650 corporatiewoningen versterkt.

04 november 2015

In 2016 worden 1650 corporatiewoningen in het aardbevingsgebied in Groningen versterkt en wordt in overleg met inwoners en gemeenten gestart met het voorbereiden van versterken van woningen elders in het gebied. Dat maakte Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders vanmiddag bekend in de presentatie van zijn meerjarenprogramma “Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen”.

Veiligheid voorop
Veiligheid van bewoners staat bij Alders voorop en daarom wil hij woningen vanuit de kern van het aardbevingsgebied, waar de grootste risico’s zijn, versterken. Ook wil Alders de schadeafhandeling verbeteren, een geschillenarbiter instellen over schade en een steunpunt inrichten voor bewoners. Niet alleen worden woningen, monumenten en gebouwen versterkt, maar ook ingezet op het duurzamer maken van de woningen, verbetering van de leefbaarheid en versterking van de regionale economie.

Grote impact
Volgens Alders hebben de gevolgen van de aardbevingen door gaswinning grote impact op het persoonlijk leven van veel Groningers. ‘Inwoners voelen zich onveilig in hun eigen huis, hun thuis. We staan voor een grootscheepse opgave waarbij de veiligheid van inwoners voorop staat. We beginnen met versterken van woningen en gebouwen in de gebieden waar de risico’s het grootst zijn. Dat doen we samen met inwoners en gemeenten.’

Nuchtere aanpak
Alders kiest voor een nuchtere aanpak waarin wordt geleerd van ervaringen en informatie die nog uit onderzoeken moet worden opgedaan. Op basis van gesprekken met de bewoners wordt bepaald welke woningen in het uitvoeringsprogramma komen. ‘We zijn dan ook bescheiden en nuchter over de aantallen woningen. De eigenaar/bewoner staat centraal en niet een getal.’

Aan de keukentafel
De bewoners worden nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het versterken van woningen door onder meer samen met de gemeente één op één “aan de keukentafel” in gesprek te gaan met bewoners. Alders noemt de gebiedsgerichte aanpak. ‘Dat betekent dat bij de versterkingsoperatie niet alleen naar individuele woningen wordt gekeken, maar ook naar de woonomgeving: de straat, de wijk en het dorp. Door daarbij vol in te zetten op het energiezuiniger maken van gebouwen moet er een plus ontstaan voor de inwoners.’

Casemanager

De NCG gaat de schadeafwikkeling verbeteren. Vanaf 1 januari 2016 wordt in de afhandeling

onderscheid gemaakt tussen “reguliere” en “complexe” schademeldingen. Behandeling van complexe schade (als er ook andere schade is dan door aardbevingen is ontstaan of er bijvoorbeeld sociale of financiële problemen zijn) gaat per 1 januari 2016 over van NAM naar de NCG. De NCG zal in die situatie een “casemanager” aanstellen, die de opdracht krijgt om met alle betrokkenen te zoeken naar een oplossing en te komen met een bemiddelingsvoorstel. NAM rondt wel alle complexe schadegevallen van voor 1 januari 2016 af.

Geschillenregeling: onafhankelijk arbiter

Verder komt er een laagdrempelige en voor de schademelder kosteloze geschillenregeling. Dit betekent dat een eigenaar (nadat de schademelding is beoordeeld door een eerste expert en er een contraexpertise is uitgevoerd) een onafhankelijk arbiter (“scheidsrechter”) kan inroepen om een uitspraak te doen als hij niet tevreden is over het aanbod van Centrum Veilig Wonen (CVW). De arbiter komt dan als een “rijdende rechter” langs bij de schademelder en doet uitspraak. Deze is bindend voor de NAM en voorkomt dat er schademeldingen zijn die niet worden afgehandeld. De bewoner houdt altijd het recht om de gang naar de rechter te maken.

Steunpunt
Met maatschappelijke organisaties Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging werkt de NCG aan een onafhankelijk steunpunt voor bewoners. Zij kunnen daar informatie of ondersteuning krijgen bij het invullen van formulieren en het schrijven van een brief naar het CVW. Het finale meerjarenprogramma wordt na gesprekken met maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroepen en het nationaal bestuurlijk overleg in december voorgelegd aan de colleges van B&W van de twaalf betrokken gemeenten, Gedeputeerde Staten en de ministerraad.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
oei, keukentafels....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie