ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Gronden ruilen in de stad

Als grondruil al bijna 100 jaar werkt bij gebiedsontwikkeling op het platteland, waarom zou grondruil dan niet kunnen werken in de stad?

06 mei 2013

Als grondruil al bijna 100 jaar werkt bij gebiedsontwikkeling op het platteland, waarom zou grondruil dan niet kunnen werken in de stad? Zou stedelijke herverkaveling kunnen bijdragen om het ontwikkelproces in bijvoorbeeld krimpgebieden en achterstandswijken weer op gang te brengen? En hoe doe je dat dan? Herverkavelen in het landelijk gebied is een succesvolle methode om een betere inrichting van een gebied te krijgen. Maar ook voor de stad biedt herverkavelen een basis om het ontwikkelpotentieel van een locatie beter te benutten.

Het principe van stedelijke herverkaveling

Stedelijke herverkaveling kan gezien worden als het slim omgaan met grond bij gebiedsontwikkeling. De gronden worden zo optimaal mogelijk geordend voor gebruikers en eigenaren. Op deze manier worden partijen die willen investeren in positie gebracht zonder dat de overheid daarbij grote financiële risico’s loopt als gevolg van grootschalige grondverwerving. Eigenaren en gebruikers maken samen een gebiedsagenda waarna de gronden in één grote ‘grondpot’ terecht komen.

Vervolgens maakt iedereen de wensen over gebruik en eigendom kenbaar. Dan begint de puzzel waarbij de beschikbare grond zo verdeeld wordt dat zowel aan het gebiedsprogramma als aan zoveel mogelijk wensen voldaan kan worden. Het grote verschil met de ‘klassieke’ methode van stedelijke vernieuwing zit vooral in het financiële aspect en de participatie van de betrokkenen. Bij de ‘klassieke’ methode wordt veelal alle grond opgekocht door de overheid, die het vervolgens ontwikkelt en

daarna weer verkoopt. De periode tussen aan- en verkoop kan enkele jaren in beslag nemen en de overheid draagt dus in die tijd alle financieringslasten en rentekosten van de grond.

Gebiedsontwikkeling 3.0

Stedelijke herverkaveling past in de filosofie van Gebiedsontwikkeling 3.0. Er wordt uitgegaan van de bestaande eigenaren en gebruikers in het gebied. Deze worden in staat gesteld enerzijds hun onroerend goed zo goed mogelijk te benutten en anderzijds kwaliteit toe te voegen door collectieve doelen te realiseren, zoals een hoogwaarde openbare ruimte. Iedereen werkt mee met als belangrijk uitgangspunt dat iedereen er beter van wordt.

Gedachte- en praktijkexperiment

Vorig jaar heeft het Kadaster met De Radboud Universiteit, PAS bv en FF advies een gedachte-experiment stedelijke herverkaveling uitgevoerd. In een denkbeeldige wijk is herverkaveling getest en doorgerekend. De resultaten tonen aan dat met stedelijke herverkaveling projecten zowel ruimtelijk als financieel gerealiseerd kunnen worden. Met behulp van pilots, zoals in het stationsgebied Nijmegen, wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Er staat een breed scala aan projecten op het programma voor kantorenleegstand en leegstand in de detailhandel. Ook in krimpregio’s en bij her te structureren bedrijventerreinen worden de mogelijkheden van stedelijke herverkaveling getest en ingezet.

Lees hier meer over gedachte-experiment ‘Duckstad’: 

 

Herverkaveling zit in de genen van het Kadaster

Met bijna 100 jaar ervaring in het landelijk gebied is er bij het Kadaster veel kennis over herverkavelen en gebiedsinrichting aanwezig. Daarnaast beschikt het Kadaster over geavanceerde systemen die de automatisering en digitalisering van herverkavelingprojecten ondersteunen. Het Kadaster werkt nu aan de verdere ontwikkeling van het instrument Stedelijke Herverkaveling.

Lees hier meer over stedelijke herverkavelng of kijk op onze site.

Meer informatie?

Kadaster Ruimte en Advies

Guido Kuijer -T 088 183 2287

Marc van Geene -T 088 183 5540

E adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.