ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Kwartaalbericht Grondexploitaties Q2 2021

Kwartaalbericht Grondexploitaties Q2 2021. Woningmarkt is lang niet zo krap geweest

24 augustus 2021
Kwartaalbericht-Q2-2021.png

In het Kwartaalbericht Grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Het Kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland.

Daarnaast treft u de Metafoor Residex: de graadmeter voor grondwaardeontwikkeling voor woningbouw in Nederland en ‘Middenland’. Onder het Middenland worden de gemeenten beschouwd die enerzijds niet hoogstedelijk en anderzijds niet agrarisch zijn.

Naast de Metafoor Residex komt de index van het Kadaster aan bod. Beide indexen geven de ontwikkeling van de grondwaarde voor woningbouw weer. Het verschil is dat de Metafoor Residex gebaseerd is op een residuele grondwaarde berekening. De index van het Kadaster is gebaseerd op feitelijk gerealiseerde transactieprijzen.

De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van het Kwartaalbericht opgenomen.

Afbeelding

 

In dit kwartaalbericht wordt inzicht geboden in de ontwikkeling van de macro-economische kengetallen in het tweede kwartaal van 2021. De woningmarkt is lang niet zo krap geweest als in het afgelopen kwartaal. De woningprijzen per m² van bestaande woningen zijn dit kwartaal met 7,38% flink gestegen. Op jaarbasis is de gemiddelde woningprijs zelfs met 19,90% toegenomen. De gemiddelde verkooptijd van bestaande woningen is gedaald naar 24 dagen. De prijs voor een gemiddelde nieuwbouwwoning is met 9% gestegen.

 

Inmiddels stijgen ook de woningbouwkosten. Het afgelopen kwartaal betrof deze stijging 1,38%. Het eerste kwartaal van 2021 liet, evenals de kwartalen daarvoor, een stabilisatie van de woningbouwkosten zien. Door schaarste naar bouwmateriaal lijkt er echter weer een sterke stijging te ontstaan. De aanbestedingsindex laat in Q2 2021 een stijging zien van 2,82%. Op jaarbasis is een stijging van 2,65% zichtbaar.

 

Nog steeds is de stijging van de woningprijzen sterker dan de stijging van de woningbouwkosten. Dit betekent dat de theoretische waarde van woningbouwgrond is toegenomen. Dit kwartaal betreft de stijging 22,32%. De werkelijke transactieprijzen van woningbouwkavels, bijgehouden door het Kadaster, tonen een meer stabiele ontwikkeling. De werkelijke prijs van de grond laat zich minder beïnvloeden door de marktontwikkelingen, al laat ook het Kadaster een stijging van 5,98% zien.

 

De commerciële vastgoedmarkt laat, in het algemeen, ten opzichte van het vorige kwartaal een stabiele trend zien. Voornamelijk de aanvangsrendementen op de markt voor niet-logistieke bedrijfsruimtes en kantoren lijken te stabiliseren, al blijft het de vraag wat de nieuwe rol van het kantoor gaat worden. De markt voor winkelruimtemarkt kent nog grote onzekerheden als gevolg van de Coronacrisis. De markt voor logistiek vastgoed werd afgelopen kwartaal nog krapper.

 

Download hier het Kwartaalbericht.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.