ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Scherper insteken op grondcontracten levert geld op!

Scherper insteken op grondcontracten levert geld op!

02 oktober 2014

Gemeenten laten tonnen liggen bij het beheer van hun grondcontracten. Inmiddels hebben veel  gemeenten hun eigendommen goed in beeld, maar nog te vaak onderschatten ze de opbrengsten die te behalen zijn bij een scherper beheer en gebruik daarvan. En dat terwijl ze deze extra inkomsten goed kunnen gebruiken bij het sluitend krijgen van hun begroting.

Veel gemeenten hebben moeite om hun begroting ‘rond’ te krijgen. Roel Pennings, grondzakenadviseur bij ARCADIS: “Bij hun zoektocht naar mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen, loont het om de gemeentelijke grondgebruikscontracten eens kritisch tegen het licht te houden. Onze ervaring is, dat vrijwel elke gemeente op dit punt geld laat liggen. Veel gemeenten zich hiervan niet bewust, want grondgebruikscontracten liggen vaak buiten het blikveld van de afdeling Financiën. Ook zijn er gemeenten, die de te behalen opbrengsten onderschatten. Pennings onderbouwt zijn uitspraken met praktijkvoorbeelden. “Het optimaliseren van slechts één erfpachtcontract leverde een van onze relaties een éénmalige opbrengst van € 300.000,-- op. Een andere gemeente verdiende maar liefst € 1.000.000,-- door het scherper pachtbeheer van de agrarische gronden te combineren met de verkoop van reststroken binnen de bebouwde kom én handhaving op illegaal grondgebruik.

Interesse? Roel Pennings, mobiel +31650736362

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.