ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Vormgeven van maatschappelijk gedreven grondbeleid West Betuwe

Vormgeven van maatschappelijk gedreven grondbeleid West Betuwe

10 februari 2020
Braakliggend-grond-Over-Morgen-2-5472x2736.jpg

Over Morgen is door gemeente West Betuwe gevraagd voor procesbegeleiding bij de totstandkoming van het gemeentelijk grondbeleid. Het grondbeleid is toe aan een actualisatie vanwege de gemeentelijke herindeling en de investeringsopgave. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar hoe grondbeleid gaat helpen opgaven zoals de energietransitie en woningbouw verder kan helpen. Collega’s Maurits Materman en Thomas van Oosten zijn betrokken bij dit proces.

Meer dan alleen grond

De opgave is om het grondbeleid van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal te harmoniseren. Een uitdagende klus welke tegelijkertijd kansen biedt om het beleid toe te snijden op de opgaven die voor ons liggen. Dat kan door vanuit grondposities bepaalde thema’s aan te jagen. Thomas: ‘Het harmoniseren van grondbeleid is veel meer dan het samenvoegen van de oude beleidsnota’s. Dit is het juiste moment om een nieuw thema als de energietransitie te agenderen. De ruimtelijke claim van grootschalige opwek in het buitengebied is namelijk groot, maar wordt wel eens onderschat. Grondbeleid kan een middel zijn om regie te houden op de beleidsdoelstellingen.’

Keuzes in beleid maken

Grondbeleid is een middel om doelen en ambities van de gemeente te bereiken. Dit beleid kan faciliterend zijn door goede randvoorwaarden te formuleren. En dat als vertrekpunt te gebruiken voor de samenwerking met verschillende partijen. Maar er kan ook voor een (meer) risicodragende rol van de gemeente worden gekozen. Dit kan zij doen door grondposities in te nemen. Met grond in de hand en het bepalen van de bestemming, kan de gemeente sturend zijn. Met oog op de opgaven waar de gemeente voor staat is het nodig om hier eenduidig beleid over te maken. Maurits: ‘De actualisatie van het grondbeleid biedt kansen om de gemeentelijke rol rondom verschillende opgaven tegen het licht te houden. En het beleid toekomstgericht in te zetten met een balans tussen maatschappelijke waardecreatie en financiën & risico’s’.

Contactpersonen

Maurits Materman

Thomas van Oosten

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

MARTIN van Ingen / Oud hfd huisvesting Bartimeus Doorn
Ik vraag mij af of de mensen die dit geschreven hebben in staat zijn het grondgebied van de gemeente West Betuwe vorm te geven.

Ik zou ze willen adviseren eerst een cursus begrijpbaar Nederlands schrijven te gaan volgen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.