ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Gebiedsgericht werken onmisbaar bij RES 2.0

Gebiedsgericht werken onmisbaar bij RES 2.0. Gebiedsgerichte RES in zes stappen

08 juni 2021
Windmolens.png

De RES wordt steeds concreter. We zijn toe aan het kiezen van de zoekgebieden voor duurzame opwek. ‘Het komt nu aan op samenwerking. Samen stappen maken richting uitvoering. Daarbij is gebiedsgericht werken essentieel’, stelt adviseur Marnix Brongers.

Om van RES 1.0 naar RES 2.0 te gaan, moeten overheden, inwoners, bedrijven, natuurorganisaties en energiecoöperaties gezamenlijk op zoek gaan naar de daadwerkelijke plek voor duurzame opwek. De ambities worden nu werkelijkheid. Dat is een ingewikkeld en belangrijk proces waarin we oog voor natuur en landschap moeten hebben’, zegt Marnix Brongers.

Van RES 1.0 naar RES 2.0

Over Morgen is in het traject tot de RES 1.0 betrokken geweest bij ruim de helft van alle RES’sen in Nederland. ‘We hebben ons sterk gemaakt voor een goed traject tot de RES 1.0 in vele regio’s. Het behalen van 35 TWh extra opwek op land in 2030 is op papier gelukt. Maar de klus is nog niet geklaard. We voelen ons sterk verantwoordelijk voor de landschappelijke inpassing van al die windmolens en zonnepanelen die hiermee gemoeid zijn.’

Gebiedsgerichte RES in zes stappen

Om alle regio’s te inspireren, ontwikkelde Marnix een zes-stappenplan waarmee elke regio integraal gebiedsgericht kan werken aan de RES 2.0. ‘Het is onze ambitie om straks de RES doorvertaald te zien in mooie oplossingen die passen in het landschap. Laten we gezamenlijk gaan voor een goed doordacht plan, zodat straks het landschap en de natuur niet ten koste gaan van de RES, maar mens, dier en natuur er juist sterker van worden.’

Bekijk hieronder de documentaire van de Natuur en Milieufederaties over een natuurinclusieve energietransitie, waarin Marnix meer vertelt over de meerwaarde van zorgvuldig kiezen van de juiste plekken voor duurzame opwek.

 

 

Wil je samen met belanghebbenden zoekgebieden bepalen of aan de slag om zoekgebieden uit de RES 1.0 te concretiseren? Neem dan contact op met Marnix. Hij helpt je graag verder.

Download hier het stappenplan

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.