ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Voorstel: Friese gemeenten als één Woningmarktregio

De 24 Friese gemeenten gaan minister Blok gezamenlijk voorstellen om Fryslân als één woningmarktregio aan te wijzen.

18 maart 2016

De 24 Friese gemeenten gaan minister Blok gezamenlijk voorstellen om Fryslân als één woningmarktregio aan te wijzen. Companen ondersteunde de Friese gemeenten bij het onderzoek en het formuleren van het voorstel.

Woningwet
Op grond van de nieuwe Woningwet heeft minister Blok besloten Nederland in te delen in regionale werkgebieden met minstens 100.000 huishoudens. Corporaties krijgen straks één kernwerkgebied. Na de vaststelling van de woningmarktregio’s mogen corporaties alleen in hun eigen kernwerkgebied investeren in uitbreiding van hun woningvoorraad.

Voorstel Friese gemeenten
De 24 Friese gemeenten hebben in overleg met de woningcorporaties en de grote huurdersorganisaties nagedacht over een geschikte indeling in Fryslân. Companen voerde de analyses uit en begeleidde de discussies. Er is gekeken naar lokale samenhang op de woningmarkt, lokale en bovenlokale samenwerking, de consequenties voor woningcorporaties en mogelijke effecten van verschillende varianten op de verdeling van investeringscapaciteit over de regio. Van de mogelijke alternatieven is geconcludeerd dat het voorstel voor één woningmarktregio het beste recht doet aan de opgaven voor de sociale huursector in Fryslân. In de gemeenten Terschelling en Ooststellingwerf is het grootste deel van de sociale huurwoningen in het bezit van corporaties van buiten de provincie Fryslân. De Friese gemeenten vinden dat hier een uitzondering gemaakt moet worden zodat ook in de toekomst corporaties daar kunnen investeren in uitbreiding. Het voorstel is verstuurd aan betrokken partijen voor zienswijzen.

Ook voor de regio´s Hart van Brabant en de Drentse gemeenten werkt Companen aan een voorstel voor de regio-indeling. Meer informatie? Bel Roeland Kreeft (06 14 50 91 65) of Bram Klouwen (06 53 77 88 93).

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henk van Dijk / Directeur Bestuurder
Ook Enserve heeft een analyse gemaakt voor een indeling in Woningmarkt regio's. Onze conclusie is identiek aan de uitkomst van het onderzoek van Companen. Zie http://www.enserve.nl/index.php/nieuws/84-woning …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.