ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) open per 1 juni 2020

Regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) open per 1 juni 2020. Ondersteuning met tips bij het inkopen van de expertise

straat-met--woningen-eaw2-0.jpg

Voor de transitie naar een duurzame warmtevoorziening is specialistische expertise nodig. In deze transitie hebben gemeenten een regierol, maar zij hebben niet altijd de benodigde expertise in huis. Het inhuren van externe expertise is dan een mogelijkheid. Daarvoor biedt het Expertise Centrum Warmte (ECW) vanaf 1 juni 2020 de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Ook ondersteunt het ECW gemeenten met tips bij het inkopen van de expertise.

Door de EAW kunnen gemeenten een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het inhuren van externe expertise. Het gaat om een specifieke uitkering van € 20.660 per gemeente. Dit is bedoeld voor het laten uitvoeren van specifieke werkzaamheden bij het:

  • interpreteren van de Startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken;
  • verrijken van de Startanalyse met lokale data en het opstellen van de Transitievisie Warmte;
  • vertalen van de Transitievisie Warmte (TVW) naar Wijkuitvoeringsplannen.


Indienen en evaluatie

De regeling is beschikbaar van 1 juni 2020 tot en met 1 juni 2021. Gemeenten dienen daarvoor een beknopt projectplan in. Een beknopt verslag en evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden en geleerde lessen is onderdeel van de afronding van de regeling. Met die evaluatie wil het ECW leerervaringen naar boven halen en delen, zodat ook andere gemeenten daarvan kunnen leren.


Hulp bij uw aanvraag

Voordat u de aanvraag indient, kunt u eerst een telefonisch startgesprek voeren met de ECW-helpdesk. Een ECW-expert helpt u met de afwegingen die de keuze beïnvloeden van de juiste expertise die lokaal nodig is. En de expert informeert u over optimaal gebruik van de financiële en inkoopondersteuning. Ook al uw inhoudelijke vragen over de regeling stelt u bij de ECW helpdesk.

Aanvullend aan de gesprekken met de helpdesk heeft het ECW ook inkooptips beschikbaar en een (niet-limitatieve) lijst van externe adviseurs. De lijst is slechts een hulpmiddel en biedt geen kwaliteitskeurmerk. Het is dus helemaal aan de gemeente om de juiste adviseur te kiezen.


Meer weten?

In opdracht van

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ook interessant voor u

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.