Een andere kijk gaat de energietransitie helpen

Een andere kijk gaat de energietransitie helpen. Misverstand dat de energietransitie niks mag kosten

20 oktober 2020

Adviseur Jeroen Roeloffzen ging op uitnodiging van Onno de Zwart tijdens de ‘kantooravond’ van het Verwey-Jonker Instituut eens met een heel andere doelgroep in gesprek dan hij gewend is. Hij nam hen mee in ‘de wereld van de energietransitie’. Dit leverde niet alleen het publiek, maar ook Jeroen zelf nieuwe inzichten op.

Het Verwey-Jonker Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. De overgang van aardgas naar duurzame bronnen is daar uiteraard één van. Ze vroegen mij en collega Maarten van Poelgeest van AEF hen eens mee te nemen in de wereld van de energietransitie.
 

De energietransitie kost geld

Het is een misverstand dat de energietransitie niks mag kosten. Tijdens de kantooravond van het Verwey-Jonker Instituut benadrukten we dit maar weer eens. Maarten gaf de aanwezigen inzicht in de Haagse ontwikkelingen en de uitdagingen die hij ziet om de transitie vooral ‘betaalbaar’ te houden. Waar eerdere berichten vanuit Den Haag vooral woonlastenneutraliteit benadrukten, wordt nu vaker benoemd dat het gewoon geld kost om de transitie te maken. Het is nu vooral de vraag wie in welke mate de portemonnee moet trekken. In de blogs van collega’s Jade Oudejans en Maarten Staats lees je hier meer over.
 

Betrokkenheid in plaats van betaalbaarheid

Aansluitend ging ik vanuit mijn kennis en ervaring als adviseur energie&klimaat in op het actuele onderwerp van de Regionale Energie Strategieën. Op 1 oktober zijn de concept-RES’en aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De concept-RES’en geven aan wat er op regionale schaal staat te gebeuren. Betrokkenheid van de samenleving staat daarbij voor het komende jaar hoog op de agenda bij alle gemeenten. Dat geldt ook binnen de Transitievisies Warmte en heel nadrukkelijk bij de Wijkuitvoeringsplannen (WUP).
 

Nieuwe inzichten

Net als bij het publiek dat ik meestal tref als ik het heb over dit onderwerp, waren er veel vragen over de eigen woning, het wel of niet kunnen aftrekken van BTW op zonnepanelen, het kunnen benutten van de kracht van inwoners in een wijk. Maar waar het bij inwonersbijeenkomsten en raadsinformatieavonden veelal over betaalbaarheid en de verschillen in technieken gaat, bleek het publiek bij het Verwey-Jonker instituut vooral veel vragen te hebben over betrokkenheid. Erg leuk om het vooral eens hier over te hebben en ik merkte bij mezelf dat ik door het gesprek juist over dit thema hernieuwd aan het denken ben gezet.
 

Een andere kijk helpt de energietransitie

Ik verliet het prachtige pand met het mooie inzicht dat als we met een andere bril durven kijken je andere vragen gaat stellen. Goed en vernieuwend perspectief. De roep om participatie speelt steeds breder dat blijf ik in mijn werk benadrukken. Vanuit Over Morgen hebben we onze participatieaanpak op dit vlak al ontwikkeld en in de praktijk voeren we die ook al uit met zichtbaar resultaat.

De onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut gaan zich nu nog meer verdiepen in dit thema. Een andere kijk gaat de energietransitie helpen, daar ben ik van overtuigd. En in alle eerlijkheid hebben we met elkaar wel vastgesteld dat ook met een andere bril de oplossing alles behalve eenvoudig zal zijn. Werk aan de winkel dus…

 

Ik ga hierover ook graag met jou in gesprek, neem gerust contact met mij op via jeroen.roeloffzen@overmorgen.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.