ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Voorspelmodellen elektrisch rijden wetenschappelijk getoetst

Voorspelmodellen elektrisch rijden wetenschappelijk getoetst. Al meer dan 75 gemeenten geholpen via deze modellen.

10 januari 2017

Om de groei van elektrische voertuigen in goede banen te leiden zijn meer laadpunten nodig. Alleen de vraag is, hoeveel moeten er komen en waar? Over Morgen helpt overheden en private partijen met hun uitdagingen op het gebied van elektrisch vervoer. Daarvoor zetten we onze voorspelmodellen in.

Hoewel we trots zijn op de meer dan 75 gemeenten die we hiermee hebben geholpen, zijn we continu bezig om de modellen beter te maken, om aannames te valideren om nieuw beleid te integreren en om steeds gedetailleerder te kunnen adviseren. Dat doen we gelukkig niet alleen, maar kunnen we leunen op de sterke schouders van de wetenschap en praktijk via het project IDO-laad (Intelligente Data-gedreven Optimalisatie laadinfrastructuur).

De eerste wetenschappelijke resultaten van deze samenwerking zijn nu ook gepubliceerd. Begin november presenteerde de Hogeschool van Amsterdam tijdens de Hybrid and Electric Vehicle Conference 2016 in Londen een verkennend onderzoek naar de vraag welke variabelen er voor zorgen dat een laadpaal goed presteert. De locatie van een laadpaal blijkt daarbij de doorslaggevende factor in te zijn. Daarnaast zijn de verschillen in gebruik tussen goede en slechte locaties groot.

Het wetenschappelijk Tijdschrift Vervoerswetenschap heeft een eerste validatie van ons voorspelmodel gepubliceerd, dat opgesteld is in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en op basis van analyses voor de gemeente Den Haag. Meer onderzoeken en verbeteringen van voorspelmodellen lopen op dit moment. We verwachten deze resultaten binnenkort openbaar te maken. Dit allemaal met als doel om ons advies op een steeds sterker wetenschappelijk fundament te plaatsen.

Over het IDO-laad project

Binnen het project IDO-laad vindt onderzoek plaats en worden tools ontwikkeld gericht op de uitrol van een kostenefficiënte en effectief gebruikte laadinfrastructuur voor elektrisch rijden. Dit praktijkgerichte onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met partners/gemeenten: Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, metropoolregio Amsterdam, Nuon, Cofely, Over Morgen, Enexis, EV-Box en de Universiteit van Amsterdam. Het project is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Stichting Innovatie Alliante.

Contactpersoon:

Gijs van der Poel

06 52 68 41 36 | mail

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.