ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Eerste jaarverslag duurzame plannen bbn

Eerste jaarverslag duurzame plannen bbn. Team Dupla (Duurzame Plannen) opgericht

16 februari 2021
bbn-pijlers-bordeaux-web-1280x935.jpg

Met aandacht voor duurzaamheid willen we bij bbn de wereld een stukje schoner maken en bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om onze ambities concreet te maken is Team Dupla (Duurzame Plannen) opgericht. In dit jaarverslag over 2020 lees je de visie van bbn en de drie pijlers waarop we ons op richten: Duurzame energie, Circulaire economie, Leefbaar gebouw en gebied. Ivana Radakovic, BREEAM Expert en een van de vier leden van Team DuPla, licht de duurzame ambities van bbn toe.

Wat is het belangrijkste dat in 2020 is bereikt?
“Bij bbn waren we al met duurzaamheid bezig, maar het ontbrak aan een overkoepelend plan hoe we als organisatie met dit onderwerp omgaan. Het belangrijkste dat we in 2020 hebben bereikt, is dat we een stip op de horizon hebben bepaald en dat we een aanpak hebben hoe we daar gaan komen. Iedereen kent nu de drie pijlers die we zowel voor onze interne bedrijfsvoering als bij onze advisering naar opdrachtgevers gebruiken.”


Hoe is de keuze voor deze drie pijlers bepaald?
“De drie pijlers hebben we bepaald in nauw overleg met de afdelingsmanagers, sectormanagers en met de directie. We hebben uitgebreid met hen gesproken en ontdekten zo de overlappende thema’s die uiteindelijk de drie pijlers vormen. Energiebesparing en circulariteit waren onderwerpen die meteen duidelijk naar voren kwamen. Verder hechten we belang aan natuur en gezondheid en dat vertaalt zich in het bredere thema Leefbaar gebouw & gebied.”


Wat zijn de ambities voor 2021?
“Mijn persoonlijke ambitie is om te zorgen dat deze pijlers vertaald worden in onze Programma’s van Eisen (PvE). Het PvE is een van de belangrijkste middelen die de opdrachtgever ter beschikking heeft om sturing te geven aan plannen en het PvE speelt dus een centrale rol in het realiseren van duurzame plannen. We gaan onszelf en onze opdrachtgevers uitdagen om een hoger niveau van duurzaamheid te bereiken dan wat vereist is vanuit wet- en regelgeving. Dat hogere niveau noemen wij de bbn norm. Er zijn bijvoorbeeld duurzame bouwmaterialen op de markt met dezelfde prijs als traditionele materialen. Als je dat weet, dan kan je dus bewust voor die duurzame materialen kiezen. Zie het als een menukaart die we aanbieden: het basismenu is de bbn-norm. Afhankelijk van je doel en ambitie, kan je bovenop de bbn-norm concrete supplementen toevoegen. De ene opdrachtgever zal een materiaalpaspoort willen laten opstellen, terwijl een andere opdrachtgever veel meer belang hecht aan groene daken om regenwater op te vangen. Door de verschillende supplementen in kaart te brengen én de daarbij behorende kosten en baten, kunnen onze adviseurs opdrachtgevers helpen om de juiste en integrale keuzes te maken.”

 

Bekijk het jaarverslag duurzame plannen bbn of neem voor meer informatie contact op met Ivana Radakovic.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.