Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Drenthe wil stikstofplannen niet uitvoeren

De stikstofkaart ‘met kleurtjes en percentages’ is ‘geen geschikt uitgangspunt’, vinden de Gedeputeerde Staten van Drenthe.

ANP
06 juli 2022
trekker
Shutterstock

Ook Drenthe keert zich tegen een deel van de stikstofaanpak van minister Christianne van der Wal. Het college van Gedeputeerde Staten laat weten dat het de veelbesproken 'stikstofkaart' niet gaat gebruiken en roept tegelijkertijd het kabinet op tot ‘realisme en perspectief’. Drenthe schaart zich daarmee in een groeiende lijst van provincies die onderdelen van het landelijke stikstofbeleid naast zich neerleggen of daar zeer kritisch over zijn.

Kleurtjes en percentages

Ook Gelderland, Limburg, Overijssel, Brabant en Zeeland hebben bezwaren tegen de stikstofaanpak die het kabinet wil. De ene provincie verwoordt die scherper dan de andere. Hun standpunt is belangrijk, omdat het uiteindelijk de provincies zijn die bepalen hoe de doelen van het kabinet bereikt moeten worden. Drenthe ziet onder meer niks in de kaart waarin de minister een 'indicatie' gaf van de stikstofvermindering die per gebied moet worden gerealiseerd. Zo'n kaart ‘met kleurtjes en percentages’ is ‘geen geschikt uitgangspunt voor het Drentse proces’. In plaats daarvan wil de provincie focussen op ‘het wettelijke doel’.

Geen boodschap

Dat doel is minder ambitieus dan de landelijke coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wil. De huidige stikstofwet werd vorig jaar aangenomen. Er staat in dat 74 procent van de natuurgebieden die gelden als 'stikstofgevoelig' uiterlijk in 2035 niet meer mag worden blootgesteld aan te hoge concentraties. In het coalitieakkoord is deze doelstelling vijf jaar naar voren gehaald, maar daar heeft Drenthe dus geen boodschap aan.

Andere benadering

In Drenthe bestaat de coalitie uit VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Het provinciebestuur pleit onder meer voor ‘een zorgvuldige inrichting van gebiedsprocessen’ en voor ‘gesprekken met direct belanghebbenden’. Drenthe benadrukt wel het belang van natuurherstel, maar wil een andere benadering dan het kabinet. ‘In de Drentse aanpak leveren alle sectoren evenredig en gelijktijdig een bijdrage.’ Dat laatste zegt het kabinet overigens ook te willen. Concrete plannen voor verkeer en industrie zijn er echter nog niet; die komen uiterlijk begin volgend jaar, schreef Van der Wal.

Woekeren

Het draait in de stikstofdiscussie om ammoniak, dat vooral van de veehouderij komt, en om stikstofoxiden. Die komen onder meer van het verkeer en de industrie – en deels ook van de landbouw. In hoge concentraties kunnen deze stikstofverbindingen de natuur schaden, omdat bepaalde plantensoorten erdoor gaan woekeren ten kosten van andere soorten en de bodem verzuurt. Ook dragen ze bij aan de vorming van fijnstof, dat volgens de Gezondheidsraad een bijna even hoge ziektelast veroorzaakt als overgewicht. (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

marten bosma
'In hoge concentraties kunnen deze stikstofverbindingen.....'. Niet "kunnen"; dat doen ze gewoon.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie