of 64740 LinkedIn

Dossiers

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Coronavirus

  Wat begon als een mysterieus virus in de Chinese miljoenenstad Wuhan heeft zich over de hele wereld verspreid. Ook Nederland sloeg het virus toe. Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Coronacrisis en de bestuurswetenschap

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB). In dit dossier vindt u alle colleges bij elkaar.

 • Bijgewerkt op:

  Prinsjesdag 2020

  Nieuws, achtergrond, begrotingen, de Miljoenennota, tweets, foto's, verslagen en interviews vanuit Den Haag op Prinsjesdag. Binnenlands Bestuur brengt alle ontwikkelingen die interessant zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen.

 • Bijgewerkt op:

  Prinsjesdag 2020

  Nieuws, achtergrond, begrotingen, de Miljoenennota, tweets, foto's, verslagen en interviews vanuit Den Haag op Prinsjesdag. Binnenlands Bestuur brengt alle ontwikkelingen die interessant zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Ambtenaar in oorlogstijd

  De serie ‘Ambtenaar in oorlogstijd’ laat zien dat de Duitse bezetting kansen bood aan Nederlandse ambtenaren om beleidsterreinen naar hun hand te zetten. Medewerkers van de Radbouduniversiteit onderzochten wat er op de diverse departementen in de oorlogsjaren aan nieuw beleid werd ontwikkeld dat ook na de bevrijding bleef bestaan. Binnenlands Bestuur presenteert tot mei een serie artikelen waarin de beleidsmaatregelen van een aantal departementen worden uitgelicht.

 • Bijgewerkt op:

  Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2019

  Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provinciale Staten. Ook mag u stemmen voor de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van uw waterschap. De leden van Provinciale Staten verkiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt in mei 2019. In dit dossier de artikelen uit Binnenlands Bestuur in aanloop naar de verkiezingen. 

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Omgevingswet

  Het wordt wel vergeleken met de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en AMvB's over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. Veel gemeenten, provincies en waterschappen experimenteren al met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt. Volgens planning wordt in 2019 de huidige wet- en regelgeving vervangen door de Omgevingswet.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Vluchtelingen

  De toegenomen stroom vluchtelingen stelt gemeenten voor een onverwacht grote opgave. Van het organiseren van noodopvang en het huisvesten van statushouders tot het verzorgen van onderwijs, (vrijwilligers-)werk en integratie voor vluchtelingen die tijdelijk of permanent in Nederland blijven. Draagvlak in de samenleving is daarbij onmisbaar, maar vaak lastig te verkrijgen. In dit dossier is alle berichtgeving over vluchtelingen gebundeld.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Leegstand

  Een direct gevolg van de crisis: leegstaande winkelpanden en kantoorgebouwen. Behalve dat vastgoedbeleggers en -eigenaren het voelen in hun portemonnee, lijdt de aanblik van de publieke ruimte er ook ernstig onder. Lege en afgeplakte vitrines verhogen de sfeer in het centrum bepaald niet, zoals ook verlaten kantoorgebouwen wijken een desolate indruk geven. Ongewis is of het dieptepunt is bereikt.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Omgevingsdiensten en Wabo

  Per oktober 2010 zou de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ingevoerd. Door vertraging is dit nog steeds niet het geval. Deze wet regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die moet leiden tot minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers, kortere procedures en betere dienstverlening.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Vastgoed & Overheid

  De vastgoedsector beleeft hectische tijden met achtereenvolgens de bouw-, vastgoed-, hypotheek- en de taxatiefraude. Wie de vastgoedwereld alleen oppervlakkig kent associeert die bedrijfstak met zelfverrijking en weinig integer handelen. Een slechte reputatie van de sector straalt af op de individuele bedrijven en hun medewerkers. Dat heeft een nadelige invloed op het zakendoen met overheden, financiers en afnemers.

 • Bijgewerkt op:

  Provinciale Statenverkiezingen 2015

  De Provinciale Statenverkiezingen 2015 vinden plaats op 18 maart 2015. Gelijktijdig worden ook de Waterschapsverkiezingen 2015 gehouden. Op weg naar de verkiezingen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Opleidingen Ruimte en Milieu