ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Nieuw WBCSD-rapport laat zien hoe de bouwsector kan profiteren van digitale technologie

Nieuw WBCSD-rapport laat zien hoe de bouwsector kan profiteren van digitale technologie. Digitalisering van de gebouwde omgeving. Digitalisering kan duurzaamheidsprestaties verbeteren en nieuwe processen, diensten en markten helpen ontwikkelen.

08 februari 2021
Digitalization-report-tc3.jpg

Nieuw rapport over de digitalisering van de gebouwde omgeving belicht de zakelijke kansen in het kader van duurzaamheid en doet belangrijke aanbevelingen aan bedrijven en sectoren voor een snellere invoering van digitale technologieën.

Digitalisering kan duurzaamheidsprestaties verbeteren en nieuwe processen, diensten en markten helpen ontwikkelen. Ondanks deze veelbelovende vooruitzichten heeft de sector nog maar weinig stappen ondernomen om die nieuwe digitale technologieën in de armen te sluiten. Het rapport, Digitalization of the built environment: Towards a more sustainable construction sector, doet een aantal aanbevelingen op zowel bedrijfs- als sectorniveau voor een snellere invoering van digitalisering.

 

Het rapport van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)  werd samengesteld in samenwerking met Arcadis en veertien andere bedrijven en één stichting leverden daar een bijdrage aan. Het rapport toont aan dat digitalisering helpt de sector toekomstbestendig te maken door partijen binnen de gehele waardeketen te helpen hun productiviteit en transparantie te verhogen, en tegelijkertijd hun uitstoot, verbruik van hulpbronnen en kosten te verlagen. Digitalisering kan veel waarde opleveren via de verzameling, verwerking, analyse en publicatie van grote en complexe datasets binnen individuele bedrijven en tussen bedrijven onderling. Volgens ramingen levert meer gegevensuitwisseling alleen al in het Verenigd Koninkrijk de sector infrastructuur een extra GBP 7 miljard per jaar op.

 

Op basis van gesprekken met bedrijven die al in de digitale transformatie zitten, verschaft het rapport inzicht in de uitdagingen waarmee gebouwen en de bouwsector te maken krijgen in het kader van digitalisering en draagt het oplossingen en best practices aan. Het rapport laat zien welke stappen bedrijven en brancheorganisaties kunnen zetten om de integratie van digitaal gestuurde duurzame werkpraktijken te bevorderen. Aanvankelijk vraagt de transitie om een cultuuromslag, waarin de nadruk verschuift van kosten naar waarde en verbeteringen op de lange termijn voorrang krijgen op kortetermijndoelstellingen. Het rapport adviseert ook te kiezen voor datagestuurde benaderingen, geïntegreerde strategieën, harmonisatie en een herziening van inkoopvoorwaarden. Dit stimuleert innovatie, samenwerking en een duurzaam resultaat in de gebouwde omgeving.

 

“We moeten ons als collectief richten op waardecreatie op lange termijn vanuit duurzaamheid en digitalisering”, aldus Niels van Geenhuizen, Business Lead Sustainable Built Environment  bij Arcadis. “In onze sector is een cultuuromslag nodig, waarin we duurzame werkpraktijken, oplossingen en samenwerking in de waardeketen stimuleren. Als we onze digitale en datagestuurde processen en procedures harmoniseren en op elkaar afstemmen, stelt digitalisering ons in staat duurzaamheid naar een hoger niveau te tillen.”

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.