ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Het clusterverbod van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012

Het clusterverbod van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012

AfbeeldingOp 22 november 2013 (publicatie 2 december 2013) heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, een uitspraak (ECLI:NL:RBMNE:2013:5763) gewezen waarin de vraag aan de orde komt of er sprake is van het, in strijd met het clusterverbod van artikel 1.5 AW 2012, onnodig samenvoegen van twee afzonderlijke opdrachten.

Essentie
Bij de beoordeling van de vraag of er in dit geval sprake is van één enkele opdracht dan wel van het (onnodig) samenvoegen van twee afzonderlijke opdrachten, geldt als uitgangspunt dat een aanbestedende dienst in beginsel het recht heeft om haar opdracht zo in te richten, dat hiermee maximaal aan haar behoeften wordt tegemoetgekomen. De Universiteit Utrecht heeft in casu voldoende aannemelijk gemaakt dat dat zij ter waarborging van de door haar gewenste ‘ontzorging’ van studenten en medewerkers behoefte heeft aan geïntegreerde multifunctionals met een betaalfunctionaliteit, waarbij de levering, het beheer en het onderhoud door één contractspartij plaatsvindt. Zij heeft gelet hierop belang bij de opdracht zoals deze in de offerteaanvraag is geformuleerd. Daarnaast heeft de Universiteit voldoende aannemelijk gemaakt dat er meer in het algemeen in de markt vraag is naar een geïntegreerde totaaloplossingen voor multifunctionals met betaalfunctionaliteit en dat in de markt ook in deze behoefte wordt voorzien door het aanbieden van geïntegreerde totaaloplossingen. Gelet op dit alles is de Voorzieningenrechter van oordeel dat de opdracht zoals deze is aanbesteed als één enkele opdracht te worden aangemerkt en niet als twee afzonderlijke opdrachten. Het zogenaamde clusterverbod is daarom niet van toepassing op deze aanbesteding.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.