Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Boeren en verhuurders: stop met asbestverbod

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en woningcorporatiekoepel Aedes vragen de Eerste Kamer om het wetsvoorstel om asbestdaken per 2025 geheel te verbieden, terug te sturen naar de Tweede Kamer. Volgens de organisaties jaagt de wetgeving boeren, verhuurders en woningeigenaren nodeloos op hoge kosten voor verplichte sanering.

28 mei 2019
asbestdak.jpeg

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en woningcorporatiekoepel Aedes vragen de Eerste Kamer om het wetsvoorstel om asbestdaken per 2025 geheel te verbieden, terug te sturen naar de Tweede Kamer. Volgens de organisaties jaagt de wetgeving boeren, verhuurders en woningeigenaren nodeloos op hoge kosten voor verplichte sanering.

Maatregelen
Dinsdag praat de senaat over de aanpassing in de Wet milieubeheer. In het voorstel worden grondige maatregelen genomen om asbest zoveel mogelijk uit de omgeving te krijgen. Het gebruik van asbest in nieuwe daken is al veel langer verboden, maar op veel daken van schuren en stallen liggen nog asbestdaken. Die moeten door de maatregel nu voor 2025 worden verwijderd.

Verbod
Volgens de organisaties loopt de wetgever te hard van stapel met een algemeen verbod op asbestdaken of -dakbedekking. Ze erkennen het gevaar van asbest, maar wijzen erop dat verschillende wetenschappers vinden dat een overhaaste verwijdering in 2025 en de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden voor de sanering volstrekt niet nodig zijn in het geval van de meeste asbestdaken. De risico’s voor verontreiniging en de volksgezondheid van de meeste daken zijn zeer laag, stellen ze.

Kosten
Maar de kosten van verwijdering zijn soms erg hoog. Als een woningcorporatie een serie schuurdaken moet vervangen, is ze vaak een flink bedrag kwijt om een professioneel verwijderingsbedrijf in te huren. In de agrarische sector zijn de totale kosten wellicht nog hoger: er zit nog zo’n 80 miljoen m2 aan asbestdaken op de Nederlandse stallen. Maar de kosten voor sanering stijgen, terwijl de subsidiemogelijkheden inmiddels zijn uitgeput.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul / projectleider
Asbestdak eraf, zonnepanelen er op?

Ik kan wel een leuk saneringsprogram bedenken op deze manier :)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie