ruimte en milieu / Partnerbijdrage

“Regionale overheden nog beter ondersteunen”

“Regionale overheden nog beter ondersteunen”. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, energietransitie of stikstof

29 november 2021
Beeld.1.png

Nog betere ondersteuning voor regionale overheden. Daar tekenen RVO en Kadaster voor met hun convenant. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, energietransitie of stikstof.

De Nederlandse overheid stelt dat regiogemeenten en ondernemers houvast nodig hebben om goede beslissingen te nemen bij maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld via data over locaties. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Kadaster vinden elkaar op gebied van bouw, infrastructuur, gebiedsgericht werken en overal waar grondgebruik en eigendomsrechten een rol spelen. Zij slaan opnieuw hun handen ineen om de regionale overheden, gemeenten en ondernemers en hun ecosystemen nog beter te ondersteunen met data en data-kennis. Daarom ondertekenen Abdeluheb Choho en Marjolein Jansen namens RVO en het Kadaster een nieuw convenant.

 

Ondertekening nieuw convenant

“We werkten al langer samen,” vertelt Abdeluheb Choho. ”Met de ondertekening van dit convenant geven we hier een nieuwe impuls aan. We verstevigen onze samenwerking want samen staan we sterker. Zo kunnen we efficiënter en meer datagedreven met elkaar werken. En willen we juist op deze manier maatschappelijke impact realiseren. RVO wil doorontwikkelen naar een excellente publieke dienstverlener met zichtbare maatschappelijke impact. ”

 

Data gerelateerde projecten

Marjolein Jansen vult aan ”We kunnen andere overheden nog beter helpen bij de voorbereiding en uitvoering van hun beleid. Gebiedsgericht, efficiënt en innovatief zijn sleutelwoorden in de manier waarop we onze opdrachtgevers willen ontzorgen.

Als we samen optrekken kan opdrachtverstrekking door departementen eenvoudiger en sneller verlopen. Zo komen we samen met oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We delen vaker kennis en kunde, onderling én met burgers en ondernemers.

En, heel belangrijk: we vereenvoudigen de financiering, zodat we efficiënter en effectiever met overheidsgeld omspringen. Zo bereiken we met elkaar meer maatschappelijke impact dan ieder voor zich”. Bijvoorbeeld bij agrarische en waterprojecten maar ook op gebied van woningbouw, energietransitie, stikstof, en diverse data gerelateerde projecten.


Overheidspartijen stemmen uitvoering beleid beter af

De Nederlandse overheid werkt aan de verbetering van dienstverlening aan ondernemers en burgers. Vaak weten opdrachtgevers niet van elkaar dat ze dezelfde problemen in het land proberen op te lossen. Zo ontstond het samenwerkingsverband Werk aan Uitvoering (WAU). Met de bundeling van ideeën, ambities en initiatieven van verschillende overheidsrapporten in 1 overheidsbrede werkagenda, ontstaat overzicht en samenhang zodat alle betrokken organisaties kunnen samenwerken op basis van dezelfde informatie.

 

Afbeelding

 

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

Voor grote maatschappelijke opgaven als woningbouw en terugdringen van stikstof kunnen RVO en Kadaster veel betekenen met hun uitvoerings- en gebiedsgerichte manier van werken.

Jansen: “RVO en Kadaster werken regelmatig samen aan grote projecten. Kadaster biedt rechtszekerheid over eigendommen en vastgoed en RVO levert procesondersteuning, inhoudelijke kennis en data. Dat we hierin meer samenwerken en uitzoeken hoe het beter kan, vonden we beiden erg belangrijk. Zo bereiken we samen meer maatschappelijke impact dan ieder voor zich.”

Choho schetst het volgende voorbeeld: “We gaan samenwerken met andere rijksuitvoeringsorganisaties om de uitvoeringskracht in de regio te versterken. Dat doen we op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om de provincies te ondersteunen bij het aanpakken van het stikstofprobleem. Het Kadaster is een van die uitvoeringsorganisaties. Er zijn al gesprekken gestart met het Kadaster om te bezien hoe we elkaar kunnen aanvullen.”


Regionale Energie Strategie (RES)

Op regionaal niveau werken RVO en Kadaster aan de Regionale Energie Strategie (RES). In het klimaatakkoord van 2019 is 1 van de afspraken dat binnen Nederland 30 energieregio’s onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. En welke warmtebronnen te gebruiken zijn om wijken te faciliteren om zonder aardgas te kunnen. Elke energieregio beschrijft zijn eigen keuzes. Een pool van deskundigen helpt de energieregio’s bij het opstellen en uitwerken van hun eigen RES.

RVO en Kadaster leveren expertise aan deze RES Expertpool. Deze groep maakt onder andere mogelijk om vragen van verschillende niveaus tot in detail te beantwoorden. Bijvoorbeeld over de verduurzamingspotentie van woningen, warmtetransitie, de ruimtelijke uitwerking en de grondstrategie. Met hun data, kennis en producten als infographics ondersteunen zij diverse regio’s. In de RES Expertpool zitten naast RVO en Kadaster ook IPO en provincies, Netbeheerders, RCE, RIVM, Unie van Waterschappen, RWS, VNG en adviesbureaus.


Meer informatie

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.