ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Spuitzone en belangenafweging

Spuitzone en belangenafweging

AfbeeldingGraag brengen wij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) van 12 november 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4036) onder uw aandacht. Deze uitspraak behandelt een bestemmingsplan dat een historisch gegroeide situatie (her)bestemt waarbij woningen op zeer korte afstand liggen van een fruitteeltbedrijf waar gewasbestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De belangenafweging van de gemeenteraad die hieraan ten grondslag ligt, acht de Afdeling niet onredelijk.

Essentie

De gemeenteraad van Geldermalsen heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Kern Rhenoy 2013” een lang bestaande situatie aanvaardbaar geacht waarbij woningen op kortere afstand dan 50 meter liggen van een fruitteeltbedrijf waar gewasbestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Hiertoe verwijst de gemeenteraad onder meer naar het rapport “Gewasbescherming en omwonenden” van de Gezondheidsraad van 29 januari 2014. Uit dit rapport blijkt dat op dit moment nog geen toereikend onderzoek voorhanden is waaruit de effecten blijken van gewasbestrijdingsmiddelen voor de gezondheid van omwonenden. De gemeenteraad is van oordeel dat het belang van het behoud van de bestaande situatie prevaleert, aangezien niet vaststaat dat de nadelige gevolgen van het behoud van deze situatie vanuit de ruimtelijke ordening zo groot zijn dat deze in redelijkheid niet langer aanvaardbaar zijn. Ook heeft de gemeenteraad de financiële gevolgen voor de fruitteler bij de belangenafweging betrokken. De Afdeling acht deze belangenafweging van de gemeenteraad niet onredelijk.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.