ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Samen werken aan een beter bereikbaar Waterland

Samen werken aan een beter bereikbaar Waterland. Optimale samenwerking is vanaf de start als kritieke succesfactor bestempeld

16 januari 2018
waterland.jpg

Het programma Bereikbaarheid Waterland is opgezet door Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam, Waterland, Purmerend en Edam-Volendam. Vanuit het programma bereidt de provincie o.a. de reconstructie en het onderhoud van de N235 (2,5 km) en de N247 (14 km) voor om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Met deze projecten binnen het programma is een investering van zo’n 70 miljoen euro gemoeid.

Sinds 2015 voert Antea Group advies- en ingenieursdiensten uit voor het programma. Optimale samenwerking is vanaf de start als kritieke succesfactor bestempeld. Hier geven wij invulling aan door de blijvende inzet van hetzelfde projectteam. Ons team is gespiegeld aan het IPM-team van de Provincie. Wekelijks gaan we met opdrachtgever én stakeholders aan de slag vanuit het projectbureau in Purmerend. Korte lijnen en een duidelijke rolverdeling zorgen voor onderling vertrouwen. Tegenslagen vangen we als team op. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Op de N235 wordt tussen Ilpendam en Purmerend momenteel een spitsbusbaan aangelegd langs het Noordhollandsch kanaal. In Ilpendam is een voetgangerstunnel gerealiseerd voor een veilige toegang tot de bushaltes. Voor dit project hebben wij, in samenspraak met omwonenden, variantenstudies uitgevoerd en de contractvoorbereiding (E&C), coördinatie van het bestemmingsplan en de vergunningen verzorgd. De werkzaamheden op de N235 tussen Ilpendam en Purmerend zijn sinds 2016 in uitvoering. Eind 2017 moeten de bussen in de ochtend- en avondspits zonder oponthoud tussen Purmerend en Amsterdam rijden.

Voor de N247 heeft de Stuurgroep in mei 2017 voorgesteld de procedure voor een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) te starten voor reconstructie van de weg tussen de A10 en Het Schouw (incl. aanleg P&R) en van Monnickendam tot Volendam. Antea Group verzorgt de planologische procedure en alle engineering. We ondersteunen bij bestuurlijke processen rondom het PIP en het omgevingsmanagement richting stakeholders. We vullen het team van de Provincie optimaal aan. We werken samen aan een beter bereikbaar Waterland.

Contact

Jacco Hulsen Contactgegevens Guido van Paassen Contactgegevens

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.