ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Inzicht in maatschappelijk vastgoed dankzij basisregistraties

Inzicht in maatschappelijk vastgoed dankzij basisregistraties.

08 augustus 2013

Nee, de basisregistraties zijn nog lang niet perfect, vindt ook Ramona van Marwijk van het Kadaster. "Maar gebruik ze gewoon. Sluit aan, want dankzij de basisregistraties zijn nieuwe, slimme toepassingen mogelijk." Een mooi voorbeeld is Maatvast, dat gemeenten overzicht én inzicht geeft in hun maatschappelijk vastgoed. En: de basisregistraties zelf worden er ook beter van.

"Gemeenten gebruiken gebouwen voor de uitvoering van hun maatschappelijke taken", begint Ramona van Marwijk van het Kadaster. "En het wordt steeds belangrijker om te weten waar - op welke plekken - ze welke taken precies uitvoeren. Welke oppervlakten daarmee gemoeid zijn, wat de onderhoudskosten zijn, (ver)huuropbrengsten. Zulke gegevens zijn niet alleen nodig om beleid mee te maken. Maar ook om gebouwen efficiënt en duurzaam in te zetten."

Excelsheets naast elkaar

"Vastgoedbeheer wordt dus steeds actueler", vervolgt Van Marwijk. "En dat begint bij overzicht. Maar: veel gemeenten hebben moeite om hun licht te laten schijnen over hun vastgoedportefeuille, merkten wij. Want vastgoedinformatie is vaak versnipperd: de afdeling sport weet alles van sport, cultuur van cultuur. Ook zitten vastgoedgegevens vaak verspreid over verschillende registers. Bovendien worden veel maatschappelijke taken uitgevoerd in panden die geen publiek, maar privaat eigendom zijn. Sommige gemeenten zijn heel ver met het in kaart brengen van hun vastgoed. Maar andere leggen nog steeds Excelsheets naast elkaar...."

Basisregistraties vol vastgoedgegevens

Van Marwijk: "Dat moet beter kunnen, dachten wij en Dataland drie jaar geleden. Dataland ontsluit voor gemeenten de WOZ-gegevens, en wij (onder meer) de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Kadaster (BRK). Straks komt daar de WOZ nog bij. Samen met gemeenten ontwikkelden we Maatvast. Dat moet je niet zien als ICT, maar meer als proces: op verzoek van gemeenten 'kijken' wij in de BAG en BRK. En Dataland in de WOZ-gegevens. Gemeenten krijgen vervolgens een overzicht van alle gemeentelijke eigendommen én al het maatschappelijk vastgoed (publiek en privaat) naar functie. Plus een benchmark. Zo kom je er bijvoorbeeld niet alleen achter hoeveel m2 wordt gebruikt voor onderwijs. Maar ook hoe je het doet ten opzichte van andere gemeenten."

Efficiency en transparantie

Van Marwijk: "Met zulke informatie kunnen gemeenten onderzoek doen, beslissingen nemen. Beheer is duur, dus kunnen we bepaalde taken concentreren in een gebouw? Hoe verlagen we onze energielasten en zijn onze huurprijzen marktconform of niet? De winst zit 'm niet alleen in efficiency. Maar ook in meer transparantie bij het invullen van maatschappelijke taken."

Gegevens combineren

Bijzonder aan Maatvast is dat er verschillende soorten gegevens - uit verschillende basisregistraties - over eenzelfde object met elkaar worden gecombineerd. Van Marwijk: "Via de koppeling BAG-BRK kunnen we de gegevens over de objecten en zakelijke rechten met elkaar combineren. Daar voegen we de gegevens uit de WOZ aan toe. Dus: wie is de eigenaar, is er sprake van opstalrecht, hoe groot is het object, wat is de WOZ-waarde, enzovoort. Basisregistraties kunnen dus ook steeds meer in samenhang met elkaar worden toegepast"."

Basis

Maatvast biedt gemeenten een goede basis. "Maar ze moeten zelf met de gegevens aan de slag", benadrukt Van Marwijk. "Want wij halen gegevens uit de BAG - een basisregistratie die gemeenten zelf 'vullen'. Dat gaat niet altijd goed. Soms zijn objecten niet (goed) opgemeten of gegevens niet correct ingevoerd. Dan is bijvoorbeeld bij het object 'sportkantine' het oppervlak van de sportvelden opgeteld. Wat zou betekenen dat een gemeente enorm veel 'sportvastgoed' heeft."

Gewoon gebruiken

Van Marwijk: "Als wij zulke zaken opmerken, geven wij dat natuurlijk door. Maar gemeenten moeten die check ook zelf doen, en eventueel later corrigeren in de basisregistraties. En daaruit blijkt maar weer: er is maar één manier om basisregistraties beter te maken. En dat is ze gewoon gaan gebruiken!"

Meer informatie

Meer goede praktijkvoorbeelden leest u op Baten i-NUP.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Walter Rozendaal / directeur
Ls.,

Is een goed idee om de basisgegevens meer aandacht te geven. Gemeentelijk vastgoed kan stukken beter worden beheerd. Maar de vraag die wel open blijft staan is hoe de mensen binnen de gemeenten dan wordt geleerd hoe dat werkt met die basisgegevens?Wat moet je er mee dan? Hoe organiseer je dat? Wie moet dat in de gaten houden dan? Uit onderzoek bij 137 gemeenten (LOVGM) blijkt immers dat het hele beheer amateuristisch is en ver weg van professioneel vastgoedmanagement. EN het blijkt ook maar mondjesmaat nog steeds te veranderen, volgens die gemeenten zelf!Dus is het echt heel goed die aandacht voor de basisregistraties, maar nu wel doorpakken. Laat het wel zo organiseren dat een gemeente er ook praktisch wat mee kan. Anders hebben we dadelijk een fantastische basisregistratie, waar nog steeds niets mee gebeurt...Instituut VGM

W. Rozendaal
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.