ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Zienswijzen per e-mail en anonimiseren van zienswijzen

Twee recente uitspraken van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die gaan over zienswijzen zoals bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Hierbij brengen wij twee recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onder uw aandacht die gaan over zienswijzen zoals bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De uitspraak van 26 september 2012, zaaknummer 201108509/ 1/R4, LJN BX8302 (Bestemmingsplan Westvoorne) gaat over de mogelijkheid om zienswijzen per e-mail naar voren te brengen, terwijl de uitspraak van gelijke datum met zaaknummer 201110405/1/R3, LJN BX8246 (Bestemmingsplan Utrechtse Heuvelrug) ziet op het (niet) anonimiseren van zienswijzen in, onder meer, zienswijzennota’s.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.