ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Transitie-agenda geeft gemeente houvast bij duurzaam afvalbeheer

Transitie-agenda geeft gemeente houvast bij duurzaam afvalbeheer

08 mei 2014

Er is er een kentering gaande in het denken over afval. We zetten de komende jaren liever in op preventie en recycling, dan op storten en verbranden. Zo krijgt de circulaire economie langzaam maar zeker vorm. Het recent gesloten ‘Verpakkingenakkoord’ tussen overheid, het verpakkende bedrijfsleven en gemeenten kan daarin een belangrijke volgende stap zijn. De transitie-agenda voor gemeentelijk afval, die in opdracht van de VNG is opgesteld, geeft houvast.

De opkomst van de circulaire economie zet partijen onder druk om over de hele levenscyclus van een product samen te werken. Gemeenten krijgen hierbij een nieuwe rol met meer vrijheid en verantwoordelijkheden. Sommige gemeenten hebben het hun burgers door innovaties al makkelijker gemaakt om te recyclen, bijvoorbeeld door het introduceren van nieuwe inzamel-concepten. Maar er zijn nog veel gemeenten die hun kansen beter kunnen benutten.

In opdracht van de VNG heeft ARCADIS in samenwerking met DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions) een transitie-agenda voor het gemeentelijke afvalbeheer opgesteld. De studie richt zich op de concrete uitdagingen in de afvalinzameling en –verwerking, maar ook op de strategische en politieke vragen. Het resultaat: inzicht en houvast voor gemeenten die aan de slag willen met een veranderende rolverdeling en de omschakeling naar een circulaire economie.

Interesse? U kunt de transitie-agenda hier downloaden.

Meer informatie: Marijn Teernstra, Marijn.Teernstra@arcadis.nl. Mobiel: +31 622462070

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.