ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Gemeente Apeldoorn keert het proces om bij circulair fietspad

Gemeente Apeldoorn keert het proces om bij circulair fietspad. Afval gebruikt om de fietsstructuur te verbeteren

foto-PV-Apeldoorn-circulair-fietspad.png

De Gemeente Apeldoorn wil graag bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. De Provincie Gelderland had de wens uitgesproken om de fietsstructuur in de provincie te verbeteren en had hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. Toen er uit de wijk de Parken in Apeldoorn een grote hoeveelheid bouw- en sloopmateriaal vrijkwam zag de Gemeente Apeldoorn een kans om dit afval te gebruiken om de fietsstructuur te verbeteren.

Er werden lokale samenwerkingspartners gevonden in aannemer Schagen Infra en betonproducent Bruil. Samen ontwierpen zij een zo duurzaam en circulair mogelijk fietspad dat voor 75% uit betongranulaat uit de wijk de Parken bestaat. Roelofs groep, deelnemer aan de Green Deal Circulair Inkopen die wordt ondersteund door o.a. PIANOo, is als ingenieursbureau betrokken bij de circulaire herontwikkeling van de wijk de Parken. 


Feiten en cijfers
Organisaties: Gemeente Apeldoorn, Schagen Infra BV, Bruil
Product: Fietspad van hergebruikt betongranulaat aan de Krimweg in Apeldoorn
Periode: Start in 2017, oplevering in april 2019
Contactpersoon: John Assink, adviseur beheer wegen & kunstwerken

Ambities en doelen
Zowel de Gemeente Apeldoorn als de opdrachtnemers van dit project hebben ambities op het gebied van duurzaamheid.

Gemeente Apeldoorn

-   Gemeente Apeldoorn streeft naar een energieneutrale gemeente in 2020; en stuurt aan op het versnellen van de circulaire economie en de energietransitie.


Opdrachtnemers

-   Schagen Infra heeft duurzaamheid en circulair ondernemen hoog in het vaandel staan en geeft hier invulling aan door middel van de Sustainable Development Goals;
-   Bruil heeft zich -als leverancier in de bouw- als missie voor 2025 gesteld om het gebruik van schaarse grondstoffen drastisch te verminderen. Dit willen zij bereiken door het inzetten van secundair materiaal, maar ook door op zoek te gaan naar grondstoffen mét toekomst


Voorbereidingen
Toen aan de Krimweg in Hoenderloo, gemeente Apeldoorn, een fietspad vervangen moest worden, was dit een goede gelegenheid voor de gemeente om daarbij circulariteit mee te nemen.

Binnen de gemeente ontbrak het aan de juiste kennis om een innovatieve en circulaire uitvraag te formuleren. Daarom besloot Apeldoorn het proces om te draaien en marktpartijen te benaderen om de juiste kennis te leveren in een pilot vorm. De partners in de pilot moesten bekend zijn met de gemeente, ervaring hebben met innovaties en duurzaamheid en werkzaam zijn in de omgeving Apeldoorn. Zo kwamen ze uit bij aannemer Schagen Infra en betonproducent Bruil, die de uitdaging aan wilden gaan.

Fietspaden worden vaak uitgevraagd volgens standaard specificaties: dikte, breedte en materialen staan beschreven in normboeken en worden doorgaans vrij standaard overgenomen in een bestek. In het geval van een circulair fietspad zijn er nog nauwelijks standaarden. Daarnaast was er de wens om bestaand bouwafval te gebruiken. Er was in dit geval dus maatwerk nodig. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om dit fietspad als pilot te realiseren.

Resultaat

De eerste insteek was om een mengsel van 100% betongranulaat neer te leggen. Om zeker te zijn van een hoge kwaliteit beton en om de haalbaarheid van het project te borgen is die ambitie bijgeschaafd. Er is uiteindelijk een fietspad gerealiseerd waarin:

•  

Het grind voor 75% vervangen is door betongranulaat.

•  

Twee proefvakken van 100 meter zijn aangelegd: één met 100% betongranulaat en één waarin een andere soort nabehandeling is toegepast ter versteviging van de toplaag. Hierdoor zou het fietspad beter bestand moeten zijn tegen vorst- en dooischades.

Ter verbetering van de fietsstructuur het fietspad breder is gemaakt. Dit was een wens van de provincie Gelderland, die hier een deel subsidie voor heeft kunnen leveren.

De gemeente Apeldoorn is tevreden over het aangebrachte mengsel, en is momenteel al aan het bekijken of dit ook bij andere fietspaden in het buitengebied kan worden toegepast.

Dossier circulair inkopen: kennis, tools en inspiratie
In de circulaire economie bestaat afval niet. Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Hoe pakt een inkopende organisatie dat goed aan? Je vindt het in het Dossier circulair inkopen kennis, tools en inspiratie.

Ook aan de slag in met circulair inkopen in de Grond- weg- en waterbouw?
In de wegwijzer circulair inkopen staan nog meer tips en mooie praktijkvoorbeelden. 

Het volledige praktijkvoorbeeld

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.