ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Vrijkomende agrarische bebouwing Zeeland in beeld

Vrijkomende agrarische bebouwing Zeeland in beeld. Door schaalvergroting in de landbouw neemt het aantal boerenbedrijven af

23 augustus 2016

Door schaalvergroting in de landbouw neemt het aantal boerenbedrijven af. Leegstand dreigt, maar hoe groot is dit probleem eigenlijk? Alterra en Kadaster deden samen met de Rekenkamer Zeeland een onderzoek naar de situatie in Zeeland.

Op de dag dat de Rekenkamer Zeeland het onderzoeksrapport aanbood aan Provinciale Staten, plaatsten Omroep Zeeland en de NOS meteen een nieuwsbericht op hun website: “Duizend Zeeuwse boeren gaan stoppen”. Dat is weliswaar een van de conclusies, maar de onderzoeksvraag ging verder: hoeveel agrarische gebouwen komen er vrij, leidt dit tot problemen en wat zou de provincie kunnen bijdragen aan de oplossing van die problemen?

Agro-industriële gebouwen

Alterra, een van de onderzoeksinstituten van Wageningen University & Research, heeft in 2014 een landelijk onderzoek gedaan naar vrijkomende agrarische bebouwing. Doordat veel agrarische bedrijven in de komende 15 jaar gaan stoppen, komen er veel gebouwen vrij in het landelijke gebied. En dat zijn dan niet de idyllische boerderijtjes die als woonhuis in trek zijn bij stedelingen. Meestal zijn het agro-industriële schuren en stallen, vaak met asbest daken. Uit het onderzoek bleek ook dat de problematiek per provincie nogal kan verschillen,  bijvoorbeeld doordat een aardappelschuur heel anders is dan een melkveestal of een pluimveehal.

Zeeland

Het landelijke onderzoek was voor de Rekenkamer Zeeland, aanleiding om in te zoomen op deze provincie. Secretaris Marleen Blommaert licht toe: “De rekenkamer ondersteunt de Provinciale Staten in hun kaderstellende en controlerende rol. Dit onderzoek ondersteunt vooral de kaderstellende rol: adviseren over op te stellen provinciaal beleid. In onze jaarlijkse inventarisatieronde hadden verschillende Statenfracties de wens uitgesproken om zich op het vlak van ruimtelijk beleid te laten adviseren.” Geen overbodige luxe. Het lijkt bijvoorbeeld aantrekkelijk om niet-agrarische bedrijven te vestigen in vrijkomende agrarischegebouwen, maar in een provincie waar leegstand op bedrijventerreinen voorkomt, is die oplossing toch minder gewenst. Niet alleen blijft de leegstand op bedrijventerreinen zo in stand, maar ook kunnen er verkeersstromen in het agrarisch gebied ontstaan waarop het lokale wegennet niet is berekend.

Elkaar aanvullen

In dit onderzoek hebben Alterra en Kadaster nauw samengewerkt. Beide organisaties vullen elkaar aan. Wim Nieuwenhuizen, onderzoeker groene ruimte bij Alterra: “Wij hebben de gegevens gecombineerd van bedrijven die stopten tussen 2000 en 2012. Dat deden we op basis van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Het Kadaster bracht gegevens in over recente vastgoedtransacties. Daarna hebben wij samen een analyse gemaakt van de situatie in Zeeland. Ook qua kennis was het een leuke samenwerking. Het Kadaster is sterk in de feiten en data-analyse. Wij voegen daar de duiding van de feiten aan toe, de ‘zachte kant’ van het onderzoek.” Paul Peter Kuiper, de betrokken onderzoeker van het Kadaster, vult aan: “Interessant aan de samenwerking is dat de prognose tot 2030 is gekoppeld aan de recente ontwikkelingen in het agrarisch vastgoed. Daardoor wordt de prognose in zijn context geplaatst. Een grote uitdaging is het nog om de actuele leegstand van agrarische gebouwen goed in beeld te krijgen.”

Tijdig inzicht

“Het is nog niet te laat”, aldus Alex Maas, onderzoeker bij de Rekenkamer Zeeland. “Nu we dit inzicht hebben, zijn er zeker kansen om gebouwen te herbestemmen of te saneren. Maar als de provincie, de gemeenten en de agrarische sector de nieuwbouw in het landelijke gebied door laten gaan, laten zij belangrijke kansen lopen. In ons rapport bevelen we aan dat de partijen samen het probleem aanpakken: een gezamenlijk beleidskader, een gedeelde verantwoordelijkheid en samenhang met de aanpak van andere problematiek zoals sanering asbest daken, leegstand van bedrijventerreinen en regionale krimp.”

Samenwerking

“Ik ben positief over de samenwerking met Alterra en het Kadaster”, aldus Blommaert. “In dit geval hebben we het onderzoeksrapport van Alterra en Kadaster integraal opgenomen in ons eigen rapport. Omdat het Alterra-Kadaster-rapport vrij technisch is, hebben wij wel een bestuurlijke vertaling gemaakt van de bevindingen en conclusies. En uiteraard hebben we zelf de aanbevelingen geformuleerd.”

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.