ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Partnerschap in de afvalbranche

Partnerschap in de afvalbranche. Laagdrempelige toegang tot hoogwaardige juridische ondersteuning

Al sinds 1907 hebben gemeenten en publieke bedrijven actief in het afvalbeheer zich verenigd in de NVRD. Zo hebben zij een hecht netwerk gevormd voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van afvalbeheer, reiniging en het beheer van de openbare ruimte. Door de samenwerking is de NVRD hét aanspreekpunt in Nederland waar het gaat om de zorg voor en de uitvoering van deze gemeentelijke beheertaken.

Al ruim 30 jaar werken de advocaten en notarissen van Hekkelman samen op verschillende rechtsgebieden. Een aantal van hen heeft specialistische kennis over de afvalbranche. Hekkelman advocaten en notarissen heeft in het verleden daarom al vaak samengewerkt met de NVRD en haar leden.

Zo is de wens ontstaan om een partnerschap te sluiten, waardoor de leden laagdrempelig toegang krijgen tot hoogwaardige juridische ondersteuning voor juridische vraagstukken waar zij tegenaan lopen. Het delen van kennis staat voorop in het partnerschap. Zo is er een helpdesk waar leden terecht kunnen voor vragen, wordt er samengewerkt aan ‘factsheets’ en vraag en antwoorden en zullen de specialisten van Hekkelman bijdrage leveren aan bijeenkomsten van NVRD. Ook krijgen leden korting in geval zijn advies of bijstand nodig hebben bij juridische vraagstukken. De NVRD-leden kunnen bij Hekkelman onder meer terecht voor vragen op het gebied van het bestuurs- en omgevingsrecht, ondernemingsrecht, aanbestedingszaken, privacy en IT-recht.

Monique Hennekens, specialist privacy en IT-recht en onder andere auteur van het boek ´Privacy in de afvalindustrie´, licht toe: “Door de Arnhemse afvalpaszaak en de komst van de AVG vorig jaar heb ik al veel vragen mogen beantwoorden van NVRD-leden over privacy. We hebben ook een factsheet opgesteld om de leden daarmee verder te helpen. Ook andere collega’s hebben al diverse cliënten in de afvalbranche bij mogen staan. Intern was iedereen daarom direct enthousiast toen de NVRD een partnerschap wilde sluiten. De visie van NVRD ‘de leden staan centraal’ sluit direct aan bij hoe wij ons inzetten voor onze cliënten.”

Voor meer informatie en vragen graag contact opnemen met:

Dennis van der Locht
Interim Marketing Manager
024-3828345 / D.van.der.locht@hekkelman.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.