ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Advies stedelijke herverkaveling aangeboden aan minister van IenM

Dit eindrapport is uitgevoerd in opdracht van het ministerie en geeft een uitwerking van de mogelijkheid van een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling.

11 juli 2014

Afbeelding

Op 10 juli 2014 heeft de commissie Stedelijke herverkaveling haar eindrapport 'Grenzen verschuiven' aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM). Dit eindrapport is uitgevoerd in opdracht van het ministerie en geeft een uitwerking van de mogelijkheid van een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling. Stedelijke herverkaveling is een instrument dat bedoeld is om het voor eigenaren makkelijker te maken om hun grond te ruilen.

Advies

In het rapport 'Grenzen verschuiven' komt de commissie met het advies dat er gedwongen grondruil plaats kan vinden als herverkaveling op basis van vrijwilligheid niet lukt. Opgelegde herverkaveling is dan aan de orde als een voldoende grote meerderheid van de eigenaren erom vraagt, maar ook als de gemeente zelf het initiatief neemt en de meerderheid van de eigenaren meekrijgt. Minister Schultz van Haegen gaat het rapport van de commissie bestuderen en zal het gebruiken om uiteindelijk te komen tot een welafgewogen oordeel over een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling.

Commissie Stedelijke herverkaveling

De commissie Stedelijke herverkaveling bestaat uit vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG), NEPROM, het Kadaster, de ministeries van BZK en IenM, lokale bestuurders en experts.

Meer informatie

De digitale versie van het eindrapport kunt u lezen op de website van Lysias Group.

Lees meer over stedelijke herverkaveling

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.