ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Gebruik vandaag om morgen te verbeteren

Gebruik vandaag om morgen te verbeteren. Actieve toepassing van informatietechnologie draagt bij aan innovatieve oplossingen.

08 april 2015

Ondergrondse infra die  aan vervanging toe is, de toepassing van bodemenergie, het slimmer beheer

van grondwater, werken aan lucht- en bodemkwaliteit. Provincies en gemeenten beschikken over goed uitgewerkte ambities en toekomstvisies als het gaat om de verbetering van onze leefomgeving.

Vaak zijn deze ambities en visies een optelsom van vele issues. Hierin vecht elk onderwerp om voorrang. Het blijkt lastig om in de waan van de dag weloverwogen keuzes te maken. Want, wat is écht belangrijk, hoe geven we ons geld zo effectief mogelijk uit en hoe toetsen we dat gemaakte keuzes de juiste zijn?

Het ontbeert ons vaak aan kennis en gegevens om consequenties van keuzes inzichtelijk te maken. Terwijl juist data kan helpen om gericht actie te ondernemen. Dit past binnen het gedachtegoed van Smart Cities zoals Antea Group dat ziet: onder meer slimme keuzes maken op basis van aanwezige en nog te verzamelen data. Met behulp van informatietechnologie.

De technieken en methodieken zijn al voorhanden. Alleen schort het nog aan de financiële ruimte om breed in deze toepassingen te investeren. Ze kosten geld, terwijl de inpassing van technologie in onze leefomgeving niet meteen een pasklare oplossing oplevert.

Maar nieuwe data en inzichten vormen vaak wel de toekomstbestendige sleutel naar betere, (kosten)efficiëntere en slimmere oplossingen. Een prachtig voorbeeld is een complexe bodemsanering in Winschoten.

Op een locatie vlakbij een ziekenhuis, woon- zorgcentrum en school saneren wij de grond van een voormalig gasfabriekterrein. Om de omgeving te monitoren, hebben we OWMonit©, een door Antea Group ontwikkeld realtime monitoringsysteem ingezet.

Slimme sensoren brengen 24/7 onder meer luchtkwaliteit, trillingen en lucht- en grondwaterstromen in beeld. De gegevens die hieruit voortkomen bieden opvallende inzichten. Zo blijkt dat sommige stoffen ‘s nachts meer effect op de luchtkwaliteit hebben dan overdag. Terwijl we op basis van geldende inzichten en modellen anders hadden verwacht.

Het is kennis die ons nu al helpt om negatieve saneringseffecten voor de omgeving beter te beheersen. En belangrijker: het zijn inzichten die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen rondom luchtkwaliteit in binnenstedelijk gebied.

AfbeeldingVanuit onze ‘zuinigheidsmodus’ wordt al snel geroepen dat onderzoeken, monitoren en analyseren geld kost. Dit is de tweesprong waarop we staan. Denken we in kosten, of in kansen waarbij investeringen gerechtvaardigd zijn? Het vraagt om politieke lef om hierin te investeren en daarmee te innoveren. Onder meer door dagelijks na te denken welke informatie je verder helpt bij het bereiken van je ambities. Welke technologie kan bijdragen aan het verruimen van huidige inzichten.

Ik heb de overtuiging dat actieve toepassing van informatietechnologie bijdraagt aan innovatieve oplossingen rondom verkeersafwikkeling, grondwaterbeheer, de bodemdalingsproblematiek, geluidsoverlast, beheer en onderhoud van openbare ruimte. Kortom, gebruik vandaag om morgen te verbeteren!

Léon Verhoeven, Businesslijn directeur Milieu, Antea Group

Praat mee over dit onderwerp via #anteagroup of mail: leon.verhoeven@anteagroup.com.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.