Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Woonpartijen presenteren plan bouw miljoen woningen

Een coalitie van decentrale overheden, woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars en organisaties uit het sociaal domein, wil zorgen dat er de komende tien jaar een miljoen woningen bijkomen. Door het woningtekort en de hogere prijzen dreigt een hele generatie de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. Maar de hulp van het rijk is onmisbaar. Anders zijn gemeenten en provincies niet in staat om alle inwoners een passende woning te bieden.

17 februari 2021
shutterstock-635194382.jpg

Een coalitie van decentrale overheden, woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars en organisaties uit het sociaal domein, wil zorgen dat er de komende tien jaar een miljoen woningen bijkomen. Door het woningtekort en de hogere prijzen dreigt een hele generatie de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. Maar de hulp van het rijk is onmisbaar. Anders zijn gemeenten en provincies niet in staat om alle inwoners een passende woning te bieden.

Afspraken

De coalitie van 34 partijen heeft met elkaar afspraken gemaakt in de Actieagenda wonen. Allereerst willen bouwers, corporaties en ontwikkelaars samen de komende tien jaar ieder jaar 100.000 woningen bouwen, gelijk verdeeld over sociale sector, middensegment en vrije sector. Gemeenten en provincies leveren daarvoor voldoende bouwlocaties tegen redelijke grondprijzen. Maar volgens de partijen moet er ook een minister voor Wonen komen die het woningbouwprogramma landelijk coördineert.

 

Huren

Om woningen betaalbaar te houden, moeten de huurstijgingen worden getemperd. De corporaties beloven alleen de huur met de inflatie te laten stijgen, en ook wordt de stijging van de huren in het middeldure segment gematigd. Voorwaarde is wel dat de bestaande huurtoeslag in stand blijft, en dat kopers moeten nog steeds een hypotheek kunnen krijgen tegen 100% van de waarde van de woning.

De partijen vragen ook om een landelijk uitvoeringsprogramma om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Bouwpartijen investeren in verdere industrialisatie van duurzame oplossingen, en in innovatie en schaalvergroting, op voorwaarde dat er vanuit het rijk ondersteuning komt voor particulieren om hun woning woonlastenneutraal te verduurzamen.

 

Inzet

Volgens de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens, vraagt de huidige opgave om een gezamenlijk inzet van alle partijen. ‘Gemeenten en provincies alleen zijn niet in staat om alle inwoners een passende woning te bieden. Daarbij gaat het zowel om een enorme bouwopgave met voorzieningen, zoals wegen en stations als om investeringen, zowel sociaal als fysiek, in toekomstbestendige wijken en dorpen. Wij weten waar de nood is en waar de opgaven liggen.’

 

Financiën

Om de Actieagenda te laten slagen willen de partijen in de wooncoalitie dat de Woningbouwimpuls wordt uitgebreid naar een NOVI-impuls van 2 miljard per jaar, en dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Ook moeten volgens de partijen in het regeerakkoord van een nieuwe regering bindende afspraken worden gemaakt over de financiën van gemeenten en beter interbestuurlijke verhoudingen.

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

henk
laten we eerst bepalen hoeveel groen en natuur we nog willen hebben. Industrieparken, zonnepaneelvelden, windmolens verpesten en verzieken veel. Willen we Nederland nog leefbaar houden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Gratis advies voor boeren zonder opvolging: verkopen aan projectontwikkelaars voordat een gemeente een voorkeursrechr vestigt. Ontwikkelaars betalen 2 tot 3 maal de m2 prijs, zijn minder geïnteresseerd in de eindbestemming, betalen 90% van de transactie vooraf en u kunt er nog jaren blijven boeren en/of wonen. Verkoop aan een gemeente geeft maximale rompslomp en stress, iedereen bemoeit zich er mee en het duurt eindeloos. Vaak beginnen ze ook al met onteigenen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Ik heb ook een plan: de bevolkingsgroei afremmen. Nederland is al sinds1900 Europees koploper bevolkingsgroei. Waar de bevolking vsn Belgie na de tweede wereldoorlog met maar 20% toenam, verdubbelde de bevolking in Nederland. Nederland zit twee keer boven het Euroees gemiddelde. De vraag moet zijn: hoe remmen we de bevolkingsgroei af en niet: hoe bouwen we meer woningen. Trek een keer en grens en houd het land leefbaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-m …Vorig jaar bijna 120.000 Polen maar Nederland gekomen om voor een hongerloon te werken in onze distributiecentra. Moeten we hiervoor de schaarse ruimte in ons land nog verder volbouwen? Hebben onze kinderen straks nog wel een stukje natuur over om door te wandelen? Waarom stelt de politiek die vraag niet?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Onno Hoes, voorzitter van de NVM, noemt dit plan 'een gouden handreiking'. De vraag is alleen aan wie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Heleen / Communicatie adviseur
Nederland heeft een probleem met ongebreidelde bevolkingsgroei. Ieder jaar komt er een middelgrote stad bij. Feest voor de bouwers! Groei! Maar wat doen we onze kinderen aan in dit land. Een miljoen woningen in dit overvolle land. En dan ook nog zonneparken en windmolens erbij? Woningen bouwen in de wieken van windmolens? Onder de grond? Over Engeland heenbouwen? De waddenzee droogleggen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Roberto / Medewerker IT
Misschien is het een idee om woningen te bouwen bovenop distributiecentra. Dan kunnen de Oost Europeanen bovenop hun werk wonen en nemen ze ook geen extra ruimte in beslag. Dat scheelt fors in de woningnood die nu ontstaat door de arbeidsmigratie. Ja, we hebben ze wel hard nodig onze arbeidsmigranten. Bloemstukjes maken bij tuinders in de Bommelerwaard, waar nu een op de drie woningen in sommige kernen worden bevolkt door arbeidsmigranten. Errug belangrijk werk! Moet vooral doorgaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
"Door het woningtekort en de hogere prijzen dreigt een hele generatie de aansluiting op de woningmarkt te verliezen". Dat is toch een gotspe want dat is al lang zo en het gevolg van Pro-Europese GroenLinks en D66 politiek om aan de ene kant de grenzen wagenwijd open te zetten en aan de andere kant door milieuvoorschriften het bouwen van woningen vrijwel onmogelijk te maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Wat is er niet mis met de woningmarkt.-te goedkoop geld

-scheefwonen

-langzame planning

-huishoudenverdunningBouwen helpt wat dat betreft maar een beetje
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
Heel nederland een stadsstaat.

Veel woningen, wegen, industrieterreinen, zonneweiden en windmolens. O ja, en hier een daar een wandelparkje met, vooruit, een skatebaan.

Geweldige ontwikkeling :(
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
De bouwkosten en grondprijzen zijn inmiddels zo hoog gemaakt dat er nog heel wat water door de Rijn gaat voordat het doel van 1 miljoen nieuwe woningen kan worden gehaald. Waar en wanneer hebben we dit aantal nog meer gehoord?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Win Bijman / wethouder
In een van de dichtstbevolkte landen van de wereld is 70% agrarische grond. Nodig om o.a. kaas te kunnen exporteren. Hoezo een stadsstaat?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Ik denk dat er veel meer dan een miljoen woningen moeten worden gebouwd, Er zullen veel Oost Europeanen moeten komen om de woningen te bouwen. Want die zijn lekker goedkoop voor de werkgevers in de bouw. Die moeten ook wonen en eten, Dus dat betekent ook Oost Europeanen om hun woningen te bouwen en Oost Europeanen in de kassen en de distributiecentra. Dit vinden we heerlijk in Nederland. Dit is economische groei!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Met een beetje gezond (boeren)verstand kun je zo uit tekenen waar al die woningen gebouwd gaan worden. Professionele ontwikkelaars weten dat al jaren en hebben die gronden al lang gekocht. Gronden zijn economisch geleverd, juridisch niet, zodat ze ook niet zichtbaar zijn in openbare registers. Nu de geesten in de politiek en bij de kopers nog masseren en voila: het geld stroomt binnen. Volgende project.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie