of 61441 LinkedIn

Meer, meer, meer

De winkelleegstand is dit jaar opgelopen tot 9,2 procent van het totale winkeloppervlak, meldt Locatus. Een kwart daarvan is aan te merken als structureel (langer dan drie jaar leeg).

In alle regio’s van het land en in alle segmenten groeit de vastgoedvoorraad, het onderwijs uitgezonderd. Recente cijfers van het Kadaster laten zien dat ook het komend jaar nog wordt doorgebouwd.

Meest opmerkelijk is dat er nog steeds vierkante meters winkel- en kantooroppervlak wordt toegevoegd. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) bedraagt de landelijke kantorenleegstand momenteel 17 procent. Desondanks stijgt de voorraad nog in alle landsdelen. Met name in de Noordvleugel (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) en de Zuidvleugel (Zuid-Holland): beide met ruim 3 procent. En dat terwijl zich hier al de grootste overschotten bevinden. Sommige bedrijvenlocaties laten uitschieters zien van boven de 20 procent. De NVM concludeert dat er sinds een paar jaar meer kantooroppervlak verdwijnt dan wordt bijgebouwd, maar het Kadaster komt dus tot een andere conclusie: er wordt nog steeds meer gebouwd dan gesloopt.

Winkelleegstand
De winkelleegstand is dit jaar opgelopen tot 9,2 procent van het totale winkeloppervlak, meldt Locatus. Een kwart daarvan is aan te merken als structureel (langer dan drie jaar leeg). Voor 11 procent van de winkelnieuwbouwoppervlak is het de vraag of er ooit een winkel in komt. Deze vierkante meters worden opgeleverd zonder dat er een huurder is. Met name de krimpregio’s kampen met leegstand, van 10 procent of meer. Toch ziet het Kadaster het aantal vierkante meters winkeloppervlak ook daar nog toenemen. In Zuid (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) met 3,9 procent, na Noordvleugel (5,3 procent) het hoogste percentage.

Het segment met bijna de grootste toevoeging (na de hotelbranche) is de zorg: landelijk 6,3 procent. Oost (Gelderland en Overijssel) spant de kroon met 9,5 procent meer nieuwbouw dan sloop. In Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) bedraagt het aantal toegevoegde zorgvierkante meters slechts 2,4 procent.

Sloop scholen
Van alle segmenten worden alleen in het onderwijs daadwerkelijk vierkante meters onttrokken: landelijk 1,3 procent. Overal gaan meer scholen tegen de vlakte dan dat er nieuw worden gebouwd. Tot slot neemt het vastgoed met een woonfunctie landelijk toe met 2,3 procent. Niet alleen de Randstad (Noord- en Zuidvleugel), maar ook Noord (plus 0,8), Oost (plus 2,4) en Zuid (plus 2,1) bouwen meer nieuwe woningen dan er oude worden gesloopt.

Verantwoording
Bij de berekening van de voorraadontwikkeling heeft het Kadaster gekeken naar alle gesloopte en gebouwde panden sinds overheden verplicht gebruik zijn gaan maken van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), medio 2011. Daarnaast is een voorschot genomen op het komend jaar door te kijken naar de panden die binnen een jaar worden gebouwd of gesloopt, omdat daar een vergunning voor is verleend. De cijfers geven dus een beeld tot medio 2016.


Afbeelding(Klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kenneth Gopal (Onderzoeker) op
Is de in het artikel genoemde groei van 2.5% daadwerkelijk het gevolg van nieuwbouw en sloop? Of spelen administratieve correcties als 'overige toevoegingen en onttrekkingen' ook een rol?