of 58952 LinkedIn

Achtergrond

 • Karakteristieke bomenrijen langs een N-weg zijn een sieraad voor het landschap. Maar ook een bron van, vaak dodelijke, ongelukken. Gemeenten en provincies zitten in de spagaat tussen verkeersveiligheid en burgerprotest tegen de kap. ‘Bomen zijn onschuldig.’

  Bomenstrijd langs de N-wegen

  Karakteristieke bomenrijen langs een N-weg zijn een sieraad voor het landschap. Maar ook een bron van, vaak dodelijke, ongelukken. Gemeenten en provincies zitten in de spagaat tussen verkeersveiligheid en burgerprotest tegen de kap. ‘Bomen zijn onschuldig.’

 • Heel Holland fietst. Dat is mooi. Nu is het tijd om door te pakken, zeggen beleidsmakers in de grote steden. Want de fiets is zowel oplossing als toenemend probleem. ‘De stad moet opnieuw worden ingericht.’

  Opmars fiets begint te knellen

  Heel Holland fietst. Dat is mooi. Nu is het tijd om door te pakken, zeggen beleidsmakers in de grote steden. Want de fiets is zowel oplossing als toenemend probleem. ‘De stad moet opnieuw worden ingericht.’

 • Gemeenten hebben geen wettelijke plicht hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Maar het klimaatakkoord dwingt tot actie, stelt directeur bouwen en energie Ferdi Licher van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  ‘Er is geen idee hoe groot de opgave is’

  Gemeenten hebben geen wettelijke plicht hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Maar het klimaatakkoord dwingt tot actie, stelt directeur bouwen en energie Ferdi Licher van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is voor ambtenaren vaak een nieuw probleem. Stichting Bewust Investeren neemt ze met een erfpachtconstructie veel kopzorgen uit handen. Al zijn er ook gemeenten die het zelf proberen of de markt inschakelen.

  Drie wegen van verduurzaming

  Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is voor ambtenaren vaak een nieuw probleem. Stichting Bewust Investeren neemt ze met een erfpachtconstructie veel kopzorgen uit handen. Al zijn er ook gemeenten die het zelf proberen of de markt inschakelen.

 • Scholen, sportkantines, monumenten, wijkcentra. Gemeenten hebben vaak honderden vastgoedobjecten in beheer, maar de weg naar duurzaam en energieneutraal maatschappelijk vastgoed in 2040, zoals genoemd in het Interbestuurlijk programma (IBP) en het Klimaatakkoord zit vol kuilen en gaten. Zonder extra geld gaan gemeenten het volgens Stephan Brandligt, behalve wethouder van Delft voorzitter van het Klimaatverbond Nederland, sowieso niet redden. Extra investeringen in energiebesparende maatregelen zijn in de regel niet voorzien in de huidige onderhoudsbudgetten.

  Duurzaamheid moet. Iedere dag

  Reageer

  Scholen, sportkantines, monumenten, wijkcentra. Gemeenten hebben vaak honderden vastgoedobjecten in beheer, maar de weg naar duurzaam en energieneutraal maatschappelijk vastgoed in 2040, zoals genoemd in het Interbestuurlijk programma (IBP) en het Klimaatakkoord zit vol kuilen en gaten. Zonder extra geld gaan gemeenten het volgens Stephan Brandligt, behalve wethouder van Delft voorzitter van het Klimaatverbond Nederland, sowieso niet redden. Extra investeringen in energiebesparende maatregelen zijn in de regel niet voorzien in de huidige onderhoudsbudgetten.

 • Zeist begon in 2014 met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Van sporthallen en kantoren tot gemalen en de kinderboerderij worden zo energiezuinig mogelijk gemaakt. Wethouder Wouter Catsburg hanteert een strakke routekaart. Maar: ‘Fouten maken mag.’

  Ponystal uit 1867 als powerwall

  Zeist begon in 2014 met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Van sporthallen en kantoren tot gemalen en de kinderboerderij worden zo energiezuinig mogelijk gemaakt. Wethouder Wouter Catsburg hanteert een strakke routekaart. Maar: ‘Fouten maken mag.’

 • © Shutterstock

  Beter bestand tegen droogte

  Vorig jaar was het extreem droog. Vooral op de droge zandgronden ontstond schade in natuurgebieden, landbouwgronden, gemeenteplantsoenen en parken. Wat hebben waterschappen, gemeenten en provincies ervan geleerd nu de droogte ook dit jaar lijkt aan te houden?

 • Provinciale Staten van Drenthe zetten in 2010 de veenkoloniën op de kaart als locatie voor grootschalige windenergie. Na jaren van lokaal verzet wordt deze zomer de eerste van in totaal 45 windturbines gebouwd. Binnenlands Bestuur reconstrueert in een tweeluik de gang van zaken. Deel twee: hoe het rijk de lokale overheden negeerde.

  82 keer een tekortkoming. Nul erkend

  Provinciale Staten van Drenthe zetten in 2010 de veenkoloniën op de kaart als locatie voor grootschalige windenergie. Na jaren van lokaal verzet wordt deze zomer de eerste van in totaal 45 windturbines gebouwd. Binnenlands Bestuur reconstrueert in een tweeluik de gang van zaken. Deel twee: hoe het rijk de lokale overheden negeerde.

 • Willemien Vreugdenhil bekommert zich om vlinders, kevers en rupsen. Zelfs om muggen – als voer voor libellen. ‘Insecten zijn de hoeksteen van het ecosysteem’, zegt de CDA-wethouder in Ede. Maar de stikstof wint het van de biodiversiteit. ‘We moeten terug naar de erfbeplanting van honderd jaar geleden.’

  ‘De mens speelt een bijrol’

  Willemien Vreugdenhil bekommert zich om vlinders, kevers en rupsen. Zelfs om muggen – als voer voor libellen. ‘Insecten zijn de hoeksteen van het ecosysteem’, zegt de CDA-wethouder in Ede. Maar de stikstof wint het van de biodiversiteit. ‘We moeten terug naar de erfbeplanting van honderd jaar geleden.’

 • Steden zijn door de globalisering en de gevoerde neo-liberale politiek een pion van de markt geworden. En het zijn de wetten van die globale markt die bepalen wat er gebeurt. Het is aan de lokale bestuurders om te dealen met de vele schaduwzijden van die wetten, zoals de voor vele groepen onbetaalbaar wordende woningen, het gevoel van ontheemding bij de autochtone inwoners en de niet-passende architectuur. Stadssocioloog Wim Derksen schetst enkele grote opgaven voor het stedelijk bestuur.

  Essay: de stad, de markt en de wereld

  1 reactie

  Steden zijn door de globalisering en de gevoerde neo-liberale politiek een pion van de markt geworden. En het zijn de wetten van die globale markt die bepalen wat er gebeurt. Het is aan de lokale bestuurders om te dealen met de vele schaduwzijden van die wetten, zoals de voor vele groepen onbetaalbaar wordende woningen, het gevoel van ontheemding bij de autochtone inwoners en de niet-passende architectuur. Stadssocioloog Wim Derksen schetst enkele grote opgaven voor het stedelijk bestuur.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

 • Een campus ontwikkelen. Wat is nodig om een inspirerende plek voor leren, werken en innoveren te...

  Campusontwikkeling

  Een campus ontwikkelen. Wat is nodig om een inspirerende plek voor leren, werken en innoveren te...

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu