ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Verbeterde waterkwaliteit door inzet ijzerzand

Verbeterde waterkwaliteit door inzet ijzerzand. Aanpak overlast door (blauw)algen

11 augustus 2020
Waterplas.png

Nieuw systeem filtert fosfaten uit het water waardoor algengroei minder kans krijgt.

Sommige recreatieplassen hebben in de zomer overlast door (blauw)algen. De oorzaak is een te hoge concentratie nutriënten zoals fosfor, veroorzaakt door bijvoorbeeld de aanvoer van nutrientenrijk water en voedselrijke waterbodems. Om de waterkwaliteit te verbeteren, wordt een nieuwe technologie ingezet die nutriënten en algen bindt en uit het water filtert.

Veel zon, hoge temperaturen en voedingsstoffen als nitraat en fosfaat leiden tot algengroei  in recreatieplassen. Het ecosysteem wordt ontwricht met als gevolg vissterfte. Ook een negatief zwemadvies door de aanwezigheid van blauwalg ligt op de loer.

 

Nieuwe reinigingstechnologie
Arcadis heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die fosfaten uit het water bindt en filtert met ijzerzand. Deze techniek minimaliseert de algenbloei en werkt preventief. IJzerzand is een duurzaam restproduct van onze drinkwaterbereiding en daardoor uitermate geschikt om te gebruiken in natuurlijk oppervlaktewater. IJzerzand is naast deze methode ook in andere (pilot)projecten toegepast voor de verbetering van waterkwaliteit. Daarbij is aangetoond dat ijzerzand goed in staat is fosfor te binden.

 

Hoe werkt het?
De nieuwe technologie bestaat uit een pomp die in een met ijzerzand gevulde big bag zit en het fosfaatrijke water aanzuigt. De fosfaten binden zich aan het ijzerzand en het gefilterde water stroomt er via een fonteintje uit. Hierdoor wordt algengroei geminimaliseerd.

 

 

Testen in de praktijk!
Op 1 juli starten we samen met het hoogheemraadschap Delfland met een proef in zwemplas Put te Werve in Rijswijk. Deze proef wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland. 

In de Put te Werve zijn twee units geplaatst, het gaat om een kleinschalige proefopstelling. De komende twee jaar testen we deze techniek en meten we het fosfaatgehalte in de plas. De proefopstelling is onvoldoende om de grote en voedselrijke zwemplas Put te Werve vrij te krijgen van blauwalg. Wanneer de resultaten van de proefopstelling veelbelovend zijn en de techniek werkt, dan volgt mogelijk opschaling van de zuiveringscapaciteit. 


Andere technieken voor verwijderen van fosfaat

De groote Meer 

De Groote Meer is een van de grotere Nederlandse vennen en ligt in Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. De waterkwaliteit is hier de afgelopen decennia steeds verder achteruitgegaan door de toevoer van voedselrijk water. Zeldzame flora en fauna zoals oeverkruid, riempjes en geoorde fuut komen daardoor in de knel. De parkbeheerder en Natuurmonumenten hebben na onderzoek van diverse oplossingen gekozen voor een ijzerzandfilter. Aannemersbedrijf Harteman heeft samen met Arcadis een uitvoerbaar model van het filter ontwikkeld. Deze is onlangs geplaatst en in gebruik genomen.

  

Waterstofperoxide
Wanneer in een plas al blauwalgen overlast is vastgesteld, biedt bestrijding met waterstofperoxide de oplossing. Meer over deze toepassing vind u hier

 

Publicaties
Het laatste nieuws
De Standaard
BN De Stem
De Halsterse Krant
Zuidwesttv
H2O
Nature Today
Gazette van Antwerpen
Natuurmonumenten

 

Afbeelding Schoonwater zorgt voor goede visstand
Afbeelding

Waterplas blijft open voor recreatie


Afbeelding

Duurzaam hergebruik van ijzerzand

 

Afbeelding

De Groote Meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.