ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Eerste uitspraak over een aanbesteding onder de Aanbestedingswet 2012 en het ARW 2012 gepubliceerd

Eerste uitspraak over een aanbesteding onder de Aanbestedingswet 2012 en het ARW 2012 gepubliceerd

AfbeeldingDe eerste uitspraak over een aanbestedingsprocedure waarop de nieuwe Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsreglement werken 2012 (“ARW 2012”) van toepassing zijn, is gepubliceerd. Het betreft de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland van 30 augustus 2013, gepubliceerd op 24 september 2013 (ECLI:NL:RBNHO:2013:8245). De zaak gaat over een door de gemeente Haarlemmermeer georganiseerde nationale onderhandse aanbesteding voor de aanleg van fietsstroken. Op deze aanbesteding is het ARW 2012 van toepassing verklaard.  

In strijd met artikel 7.2.1 ARW 2012 is zonder motivering in het bestek gekozen voor laagste prijs als gunningscriterium. Daarnaast is, naar de gemeente stelt abusievelijk, in strijd met artikel 7.12.1 ARW 2012 de mogelijkheid tot het indienen van varianten opengesteld, terwijl er geen EMVI-criterium gehanteerd wordt. Wellicht vanwege de door eiseres gekozen insteek van de procedure komt de voorzieningenrechter helaas niet toe aan een oordeel over de vraag of (1) de door de gemeente in deze procedure gegeven motivering van haar keuze voor de laagste prijs als gunningscriterium voldoende is en (2) of het is toegestaan om die keuze pas in dit stadium, in plaats van direct in het bestek, te motiveren.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.