ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Kennissessie over 3D en de Omgevingswet

Kennissessie over 3D en de Omgevingswet

18 juni 2015

In de kennissessie ‘3D en de Omgevingswet’ die 16 juni werd gehouden, stond het gebruik van 3D-modellen bij het plannen van onze leefomgeving centraal.

Waar liggen kansen en mogelijkheden voor het gebruik van 3D-modellen bij de digitalisering van de Omgevingswet? Deze vraag stond centraal tijdens de kennissessie over driedimensionale modellen en de Omgevingswet bij het Kadaster in Rotterdam op dinsdag 16 juni.

Het belang van 3D

Op dit moment is het planningsproces gebaseerd op 2D-kaarten. Dit geeft een aantal beperkingen. Het is met de huidige technieken mogelijk om onze leefomgeving in 3D te modelleren. Zo kun je in een 3D-kaart weergeven wat zich onder, op en boven de grond bevindt. Dit helpt bij het verbeelden van bijvoorbeeld effecten ten aanzien van geluid, licht en water. Wat is bijvoorbeeld het effect van een windturbine van 90 meter hoog op de leefbaarheid in de directe omgeving ervan? Wat als de turbine op een andere plek staat? Tot waar reikt het geluid? Het Kadaster heeft een driedimensionale kaart van Nederland ontwikkeld (3D kaart NL) die voor deze doeleinden kan worden gebruikt. Overheden kunnen keuzemogelijkheden presenteren in de 3D-kaart en zo besluitvorming eenvoudiger bespreken met burgers. Dat voorkomt een hoop ruis en vergemakkelijkt planvorming. Of 3D ook mogelijkheden biedt voor de digitalisering van de Omgevingswet onderzoeken we in de kennissessies die we voor beleids- en planmakers organiseren. In de sessie van 16 juni onderschreven de aanwezige experts het belang van 3D.

Omgevingswet

In 2018 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet integreert zo'n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is dat er een goede digitale informatievoorziening komt (Laan van de Leefomgeving) zodat gegevens over de leefomgeving optimaal beschikbaar zijn voor burgers en bedrijven. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.