ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Cursus Projectbesluit in de Omgevingswet

Cursus Projectbesluit in de Omgevingswet: inzicht in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit

31 januari 2018
ThinkstockPhotos-614130830.jpg

Utrecht, 17 mei 2018.

Berghauser Pont Academy en Arcadis organiseren op 17 mei 2018 een 1-daagse cursus over het Projectbesluit in de Omgevingswet.

Deze cursus is bestemd voor medewerkers van (de)centrale overheden:

projectleiders en beleidsmedewerkers betrokken bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld (snel- en spoor)wegen, waterkeringen, hoogspanningsleidingen en gebiedsontwikkeling  juristen en beleidsmedewerkers die procedures rond eerder genoemde projecten voorbereiden en begeleiden.

Docent mr. Ineke Noordhoek, Jurist Omgevingsrecht/planjurist bij Arcadis “Met de Omgevingswet is het Projectbesluit straks het belangrijkste instrument waarmee een overheidsinstantie de regie kan nemen over de besluitvorming voor een project waarvoor zij verantwoordelijk is, zoals aanleg van een snelweg of een dijkverlegging. Dat geldt ook voor private projecten met een publiek belang, zoals aanleg van een windmolenpark of winning van grondstoffen. Er zijn overeenkomsten met het Tracébesluit, Provinciaal Inpassingsplan en Projectplan Waterwet, maar er worden ook nieuwe eisen aan de voorbereiding gesteld. Tijdens de cursus gaan we in op wat de veranderingen door de Omgevingswet betekenen voor uw project/organisatie.”

Wat leert u?

Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit. De weg naar het Projectbesluit is lang en wordt door verschillende factoren beïnvloed. In de cursus staan we stil bij de voorgeschreven Projectprocedure en de relatie met andere instrumenten in de Omgevingswet, maar ook bij het bepalen en vasthouden van de koers en het omgevingsproces. Deelnemers krijgen daarbij een breed inzicht in de actoren en factoren die een rol spelen bij de totstandkoming van het Projectbesluit.

Programma op hoofdlijnen

  • Specifiek gericht op het instrument Projectbesluit
  • Met name grote projecten
  • Relatie met andere instrumenten Omgevingswet
  • Navigeren van voornemen naar Projectbesluit
  • Het omgevingsproces
  • Euro’s: financiering en invloed op proces

Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelden www.berghauserpontacademy.nl

Kijk voor meer informatie over de activiteiten van Arcadis m.b.t. de Omgevingswet op www.arcadis.com/omgevingswetNL

Meer informatie: Ineke.Noordhoek@arcadis.com

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.