of 59250 LinkedIn

Omgevingswet biedt kansen voor rookvrije gemeenten

Sabrina Timmers en Bart de Wolf Reageer

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de coalitieakkoorden en collegeprogramma’s bekend gemaakt. Een van de grote uitdagingen voor gemeenten is de Omgevingswet en de gemeentelijke omgevingsplannen. De Omgevingswet geeft nadrukkelijk de ruimte om ook gezondheidsdoelen te betrekken bij de plannen voor ruimtelijke ordening. Een kans voor gemeenten om de rookvrije generatie te verankeren in het beleid. Sommige gemeenten willen de Rookvrije Generatie extra kracht bij zetten door rookvrije ruimtes juridisch vast te leggen. KWF Kankerbestrijding heeft dit op verzoek van een aantal gemeenten uitgezocht welke mogelijkheden er zijn.

Er overlijden jaarlijks 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Ongeveer twee op de drie rokers is begonnen als kind. Dat is de reden voor steeds meer gemeenten om mee op weg te gaan naar een rookvrije generatie, een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Zij streven ernaar kinderen rookvrij te laten opgroeien. Het rookvrij maken van speeltuinen, schoolpleinen en sportverenigingen vervult hierin een belangrijke rol. Immers, zien roken doet roken. Gemeenten kunnen rookvrij-borden plaatsen om bepaalde zones rookvrij te maken. Sommige gemeenten geven er de voorkeur aan om de rookvrije publieke ruimte ook vast te leggen door middel van het instellen van een rookverbod. Wetgeving, en met name de Omgevingswet die per 2021 in werking treedt, biedt gemeenten hier juridische handvaten voor, zo blijkt uit een analyse van het advocatenkantoor Van Benthem & Keulen, te Utrecht.

 

Gemeenten hebben diverse instrumenten om de rookvrije openbare ruimtes juridisch te verankeren. Om rookvrije plekken in de openbare ruimte te creëren kunnen gemeenten een verbodsbepaling opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. De Tabakswet regelt niets over roken in de openbare ruimte en, mede gelet op de rechtspraak, ligt daar ruimte voor gemeenten om een daartoe strekkende verbodsbepaling in de APV op te nemen.

 

Het subsidiebeleid is een andere manier om rookvrije ruimtes te creëren. Een gemeente kan aan de subsidieverlening voor de inrichting van speelplaatsen de voorwaarde verbinden dat een bepaald rookvrij beleid gevoerd wordt. Zo verbond de gemeente Amsterdam aan een subsidie voor het inrichten van nieuwe schoolpleinen de voorwaarde dat de schoolpleinen rookvrij moeten zijn. Wanneer sportverenigingen gebruik maken van gemeentelijke grond of gemeentelijk vastgoed, kan de gemeente voorwaarden stellen aan het gebruik van dat eigendom.

 

Veel gemeenten zijn volop bezig met de nieuwe Omgevingswet. Deze wet biedt verschillende aanknopingspunten om gezondheidsdoelen in de gemeentelijke omgevingsvisie te regelen. In de wet staat dat de Omgevingswet als maatschappelijk doel heeft  het ‘in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving’. Een rookverbod in de openbare ruimte draagt daaraan bij. Het maakt het makkelijker om regels op te stellen met het oog op de volksgezondheid.

 

Ruim 40 gemeenten zetten zich nu in voor een Rookvrije Generatie en dit aantal groeit snel. Ga als gemeente ook mee in deze beweging; pak de voorbereidingen op de Omgevingswet aan om de ambities op het gebied van de Rookvrije Generatie te verbinden met ruimtelijke ordening. Als gemeente kunt u er bovendien voor kiezen om de rookvrije ruimtes  juridische te verankeren.

 

Sabrina Timmers en Bart de Wolf, KWF Kankerbestrijding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.