of 59903 LinkedIn

Omgevingswet biedt kansen voor rookvrije gemeenten

Sabrina Timmers en Bart de Wolf 8 reacties

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de coalitieakkoorden en collegeprogramma’s bekend gemaakt. Een van de grote uitdagingen voor gemeenten is de Omgevingswet en de gemeentelijke omgevingsplannen. De Omgevingswet geeft nadrukkelijk de ruimte om ook gezondheidsdoelen te betrekken bij de plannen voor ruimtelijke ordening. Een kans voor gemeenten om de rookvrije generatie te verankeren in het beleid. Sommige gemeenten willen de Rookvrije Generatie extra kracht bij zetten door rookvrije ruimtes juridisch vast te leggen. KWF Kankerbestrijding heeft dit op verzoek van een aantal gemeenten uitgezocht welke mogelijkheden er zijn.

Er overlijden jaarlijks 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Ongeveer twee op de drie rokers is begonnen als kind. Dat is de reden voor steeds meer gemeenten om mee op weg te gaan naar een rookvrije generatie, een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Zij streven ernaar kinderen rookvrij te laten opgroeien. Het rookvrij maken van speeltuinen, schoolpleinen en sportverenigingen vervult hierin een belangrijke rol. Immers, zien roken doet roken. Gemeenten kunnen rookvrij-borden plaatsen om bepaalde zones rookvrij te maken. Sommige gemeenten geven er de voorkeur aan om de rookvrije publieke ruimte ook vast te leggen door middel van het instellen van een rookverbod. Wetgeving, en met name de Omgevingswet die per 2021 in werking treedt, biedt gemeenten hier juridische handvaten voor, zo blijkt uit een analyse van het advocatenkantoor Van Benthem & Keulen, te Utrecht.

 

Gemeenten hebben diverse instrumenten om de rookvrije openbare ruimtes juridisch te verankeren. Om rookvrije plekken in de openbare ruimte te creëren kunnen gemeenten een verbodsbepaling opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. De Tabakswet regelt niets over roken in de openbare ruimte en, mede gelet op de rechtspraak, ligt daar ruimte voor gemeenten om een daartoe strekkende verbodsbepaling in de APV op te nemen.

 

Het subsidiebeleid is een andere manier om rookvrije ruimtes te creëren. Een gemeente kan aan de subsidieverlening voor de inrichting van speelplaatsen de voorwaarde verbinden dat een bepaald rookvrij beleid gevoerd wordt. Zo verbond de gemeente Amsterdam aan een subsidie voor het inrichten van nieuwe schoolpleinen de voorwaarde dat de schoolpleinen rookvrij moeten zijn. Wanneer sportverenigingen gebruik maken van gemeentelijke grond of gemeentelijk vastgoed, kan de gemeente voorwaarden stellen aan het gebruik van dat eigendom.

 

Veel gemeenten zijn volop bezig met de nieuwe Omgevingswet. Deze wet biedt verschillende aanknopingspunten om gezondheidsdoelen in de gemeentelijke omgevingsvisie te regelen. In de wet staat dat de Omgevingswet als maatschappelijk doel heeft  het ‘in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving’. Een rookverbod in de openbare ruimte draagt daaraan bij. Het maakt het makkelijker om regels op te stellen met het oog op de volksgezondheid.

 

Ruim 40 gemeenten zetten zich nu in voor een Rookvrije Generatie en dit aantal groeit snel. Ga als gemeente ook mee in deze beweging; pak de voorbereidingen op de Omgevingswet aan om de ambities op het gebied van de Rookvrije Generatie te verbinden met ruimtelijke ordening. Als gemeente kunt u er bovendien voor kiezen om de rookvrije ruimtes  juridische te verankeren.

 

Sabrina Timmers en Bart de Wolf, KWF Kankerbestrijding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ben (jurist) op
Suicide als een effectieve manier van genot? Van dik hout zaagt men planken. Michael moet eens een goede sigaar gaan roken daar wordt hij wellicht wat relaxter van. Als je de reacties onder dit artikel leest zou je bijna gaan concluderen dat sommige niet rokers wel erg verbeten en vol haat zijn. Nogmaals; dit jihad achtige gedrag naar rokers toe zou dat acceptabel zijn als je vrouwen, transgenders, minderheden of homo's invult?
Door Ben (jurist) op
Ik gooi wel de knuppel in het hoenderhok; alle verbeten bekkies met een zure calvinistische inslag komen uit hun hok. Zodra het over roken of überhaupt over genieten van het leven gaat komt het schuim hun op de bek. P gaat lekker met een glaasje Spa rood op zijn rookvrije terrasje zitten en Michael weet al wat 'ieder weldenkend mens' weet. Volstrekt irrationeel gedrag vertonen; oei nou nou Onder het plaveisel het strand en mens durf te leven is kennelijk al erg lang geleden.

Ik durf de stelling wel aan dat de gemiddelde roker meer een levensgenieter is dan de anti rookfreaks. Vanavond steek ik weer lekker een sigaar aan en neem er een kopstootje bij. Bij ieder zuchtje lucht dat we in en uit ademen komen we dichter bij de dood. Bij alles wat we doen zijn er risico's. laat eenieder dat voor zichzelf uitzoeken. Een goede tip voor Michael, P en Jan; vergeet niet elk jaar op 20 april voor de grote antirook magiër, de heer A. Hitler een kaarsje op te steken. Tot slot: steek er eens eentje op en stop met zeiken. Hoewel amusant vind ik jullie zurigheid wel
Door Michael (Beleidsmedewerker RO) op
Haha, fantastisch. Iemand als Ben illustreert dus precies wat een verslaving met een mens doet: volstrekt irrationeel gedrag vertonen en het ene andere domme argument proberen naar voren te brengen om dat domme gedrag te vergoelijken.

Ja hoor, je bent een libertarier in plaats van een junkie. Haha, grapjurk. Confabuleer de boel lekker bij elkaar om jezelf goed te voelen bij gedrag wat elk weldenkend mens direct zou afkeuren.
Door p op
Heerlijk dit opent de weg naar rookvrije terrasjes!

@Ben als jeje eigen leven wil leven doe je dat maar lekker thuis of vraag je maar vergunning voor een rokersveldje
Door Jan op
Ben jij een jurist, ja? Want dat is niet te zien op basis van je gebrekkige argumentatie.

Het feit dat bepaalde zaken, zoals voedsel, werk of een relatie slecht KUNNEN zijn betekent niet dat ze het PER DEFINITIE zijn. Dat is bij roken wél het geval. Oftewel, je redenering slaat als een tang op een varken.

Het is geen vrijheid, het is het volledig weggeven van je vrijheid aan megalomane industriële giganten en aan de grillen van je verslaving. Als je conceptie van vrijheid is dat marktpartijen mensen verslaafd mogen maken dan ben je inderdaad een libertariër: een doorgeslagen kapitalist die geen enkel moreel besef heeft.

Je vergelijking wat betreft seksuele geaardheid ga ik niet eens op in.

Of je gelooft je eigen onzin en dan ben je een onnozelaar. Of je gelooft je eigen onzin niet, maar in dat geval ben je een zwendelaar.
Door Ben (jurist) op
Jan verdient eigenlijk geen reactie met zijn 'huilebalk'(kennelijk heeft hij gescheld nodig om zijn punt te maken), maar ik doe het toch.

Allereerst; ja ik ben voor het vrijgeven van wat voor genotmiddel dan ook. Ik ben een libertarier wat dat betreft. En veel genotsmiddelen zullen vast schadelijk zijn voor de mens maar dat zijn zoveel zaken; suiker, uitlaatgassen, allerlei stoffen, werk, een slechte relatie; van alles kan invloed hebben op ons lichamelijk en geestelijk welbevinden. En dat tabak anderen schade toebrengt dat gaat ook op voor uitlaatgassen, een vervelende collega etc. Mijn reactie was ook in het kader van het bovenstaande artikel waaruit blijkt dat men middels Omgevingsrecjht rookvrije zones wil aanwijzen in de buitenlucht en op openbaar gebied.

En nee mijn argument van vrijheid is niet geënt op de Marlboro man, hoewel ik de Liberte toujours tekst op de Gauloises pakjes altijd mooi heb gevonden. Vrijheid is voor mij een groot goed en ook het niet ingrijpen van de overheid in privé situaties.

En dood gaan we toch of we nu roken of niet. En nee ik ga niet smeken om 'peperdure 'behandelingen. Gaan we dit 'eigen schuld'argument ook hanteren bij een verstopte slagader wegens fast food of het feit dat een joy rider drie keer over de kop gaat met de auto? Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen keze en bepaal zelf wel of die keuze slecht is of niet.
Jan mag ergens anders de miezerige calvinistische moralist uithangen.

Mijn argument om te roken; het geeft me genot. daarom heet het een genotsmiddel. Hazes zong het al; Ik leef mijn leven zoals ik dat wil ik bemoei me toch ook niet met een ander.

De roker wordt op een manier behandeld die men bij andere groepen zoals vrouwen of homo's schandalig zou vinden. Misschien moeten rokers ook maar een 'identity'verzinnen...;) de smokesr community...
Door Jan (jurist) op
Ben, je slaat de plank echt volkomen mis. Ben je ook voor het vrijgeven van allerlei middelen die momenteel opgenomen zijn in de Opiumwet? Onder het mom van "de vrije mens"?

En nu geen onjuistheden gaan verkondigen over hoe dat die middelen velen malen schadelijker zijn, want het tegendeel is waar. Veel middelen die op die lijst zijn velen malen veiliger dan tabak.

Daarnaast is tabak niet zomaar een drug waarmee een individu alleen zichzelf schade toebrengt, maar ook zijn of haar omgeving. Meeroken is evengoed kankerverwekkend.

Ik zou zeggen, wees niet zo'n rancuneuze roker en gebruik je verstand, Ben. Beetje rationeel individu realiseert zich dat er geen goede argumenten zijn om te roken: het is een minimale inperking van je consumptie vrijheid, geen fundamentele politieke vrijheid.

Daarnaast is het "vrijheidsaspect" van roken puur een marketingtruc van perverse giganten zoals Phillip Morris: de Marlboro man, de cowboy, de man die zich niets aantrekt van conventies, die zijn eigen weg gaat. Bladiebladiebla. Je valt voor een sprookje terwijl je betaalt voor je eigen dood, en zodra je tumoren in je longen hebt begint te smeken om geld van anderen voor peperdure behandelingen.

Neem verantwoordelijkheid voor je eigen (slechte) keuzes, huilebalk.
Door Ben (jurist) op
Ronduit walgelijk die repressie. Rokers worden als paria's behandeld en opgejaagd en onderdrukt en niet als vrij mens en burger behandeld maar neergezet als zielige verslaafden. 'Een rookvrije generatie'is helemaal geen overheidstaak. De maatschappij gaat gestaag richting '1984' en 'Big brother'. De vrije mens die zelf bepaald hoe hij zijn leven inricht is niet meer gewenst. Werk kan ook heel slecht zijn voor de gezondheid, gaan we dat dan ook inperken? Gun eenieder zijn genotsmiddel en zijn wijze van genieten. Waarom moeten we allemaal 88 worden? Om NOG langer door te moeten werken? Repressie buiten het strafrecht om is doodeng en ronduit griezelig. Wat roken betreft heeft Hitler alsnog de oorlog gewonnen helaas....Het KWF krijgt van mij geen cent meer bij een collecte!