of 65101 LinkedIn

Roma-gemeenten geen behoefte aan etnische registratie

Niet alle gemeenten met Roma in hun gelederen kampen met integratieproblemen van deze groep. Voor de meeste Roma-gemeenten is etnische registratie van Roma geen wens en zijn spijbelende Roma-kinderen geen groot probleem meer. Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur.
Niet alle gemeenten met Roma in hun gelederen kampen met integratieproblemen van deze groep. Voor de meeste Roma-gemeenten is etnische registratie van Roma geen wens en zijn spijbelende Roma-kinderen geen groot probleem meer. Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur.

Let op aanvulling onderaan dit artikel!

Door het nieuwe Franse beleid waarbij Roma worden teruggestuurd naar Roemenië en Bulgarije ontstond er in Nederland een ware mediahype. Nieuwsmedia richtten zich op de problemen van Roma zoals buurtoverlast, criminaliteit en werkloosheid. Probleemgezinnen van Roma-komaf werden van stal gehaald en Roma-leiders kwamen op televisie.

 

Vooral de gemeenten met een relatief grote Roma-populatie kwamen in beeld. Zij zijn verenigd in het VNG-platform Romagemeenten waarin ze hun informatie en expertise over Roma uitwisselen. Eén van de grootste problemen is het schoolverzuim. Bij Roma komt dit bovengemiddeld vaker voor dan bij niet-Roma. Vorig jaar nog gaf toenmalig minister Eberhard van der Laan (Integratie, PvdA) 600.000 euro aan de gemeenten om de schoolgang van de Roma te verbeteren.

 

Toch blijkt dat het niet overal zo slecht gesteld is. In tegenstelling tot plaatsen als Ede (waar 94 procent van de Romajeugd thuis zit) en Nieuwegein (72 procent thuis) gaan alle Roma in bijvoorbeeld Utrecht naar school. Ook Capelle aan den IJssel en Enschede doen het goed (zie grafiek Schoolverzuim).

 

Indianenverhalen

 

De gemeente Veldhoven werkt sinds 2004 aan het tegengaan van schoolverzuim. Momenteel zit daar slechts 1 procent van de Romajeugd thuis. ‘Destijds zijn we begonnen met speciale Roma-klasjes omdat er bij de Roma indianenverhalen rondgingen over school. Ze hadden koudwatervrees voor de Nederlandse jeugdcultuur en het Nederlandse onderwijs, dus moesten we de drempel voor hen verlagen’, zegt burgemeester Jack Mikkers (VVD) van Veldhoven.

 

Sinds 3 jaar zijn de klasjes niet meer nodig: de angst van de ouders is verdwenen en het is normaal geworden om naar school te gaan. Daarnaast krijgen Veldhovense Roma-pubers extra begeleiding, evenals de ouders zelf. ‘Omdat de ouders nooit naar school zijn gegaan, zijn ze het niet gewend dat hun kinderen thuis boeken lezen of huiswerk maken. Daarom betrekken we ze bij de begeleiding zodat ze hun kinderen zelf kunnen ondersteunen.’

 

 

Volgens Mikkers is schoolverzuim onder Roma te tackelen door het stellen van rechten en plichten. ‘We reiken ze de hand, maar we geven ook aan dat ze plichten hebben ten opzichte van de samenleving. Dat geldt niet alleen voor in het onderwijs. Toestanden zoals grote, luidruchtige bruiloftsfeesten willen we in onze gemeente ook niet.’

 

Vertrouwen

 

Uit berichtgeving van de media bleek ook dat de gemeenten Ede en Enschede hun Roma een vorm van etnische registratie hebben om hen beter in kaart te brengen. Vervolgens riep burgemeester Cor de Vos (PvdA) van Nieuwegein in Elsevier op tot etnische registratie van alle Roma, iets wat voortvloeiend uit de Grondwet verboden is.

 

Het idee van De Vos moeten we in de juiste context bekijken, meent Mikkers. ‘De rijksoverheid wil graag aantallen van ons hebben. Toch moeten ze ons vertrouwen. Het is niet relevant om hoeveel mensen het gaat, maar om welke mensen het gaat.’ Hij krijgt bijval van het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost waar een significante groep Roma woont.

 

Etnische registratie heeft voor het stadsdeel geen meerwaarde in het bereiken van kwetsbare groepen. ‘In Zuidoost kijken we niet naar de afkomst van mensen, maar naar hun sociale problemen. We proberen voor deze bewoners evenwicht te vinden door het aanbieden van een traject van hulp en advies. Etnische registratie voegt niets toe’, legt een woordvoerder van het stadsdeel uit.

 

Verleden

 

Van de twaalf Romagemeenten staan er negen afwijzend tegenover etnische registratie. Zij vinden de groep als geheel belangrijker dan de aantallen.De Roma zelf zitten ook niet op te wachten op deze vorm van administratie.

 

‘Als je etnisch registreert, dan ga je sowieso al uit van ongelijkheid. Een paradox, want voor de Grondwet is iedereen gelijk, zegt Michelle Mila van Burik van het Landelijk Romaplatform. Bestuurders die pleiten voor etnische registratie hebben weinig inlevingsvermogen. ‘Zouden zij het leuk vinden als hun kind wordt geregistreerd met een letter achter zijn naam vanwege zijn achtergrond? Als een kind niet van de “goede” etniciteit is, dan heeft hij minder kans op school en in de maatschappij. We hebben in het verleden gezien wat daarvan komt. Dat willen we niet opnieuw.’

 

 

Generaal pardon

 

Veendam is de enige voormalige Roma-gemeente van Nederland. In 1978 ving het Groningse dorp 100 Roma op die middels een generaal pardon in Nederland mochten blijven. Twee jaar later trok ruim de helft van de groep weer weg. De anderen bleven in Veendam en gingen in huizen wonen. Inmiddels zijn ze geassimileerd onder de bevolking. De gemeente ziet hen niet meer als een afzonderlijke groep met problemen.

 

Verstening

 

Naast het begrip ‘Romaklasjes’ kent de gemeente Veldhoven het begrip ‘verstening’. Het is namelijk de bedoeling dat alle Roma op termijn in stenen huizen wonen. Burgemeester Mikkers: ‘Met de woningbouwcorporatie bieden we stenen huizen aan op de kampjes van de Roma. Het is niet meer toegestaan om er een toercaravan bij te zetten. Pasgetrouwde jonge Roma-stellen hoeven ook niet meer te beginnen in een kipcaravan. Dat vinden we niet wenselijk. De Roma zijn daar nu zelf ook achter.’


Aanvulling:

In Binnenlands Bestuur van week 40 stond het artikel:  “Roma-gemeenten  geen behoefte aan etnische registratie.” In het artikel wordt een citaat uit het weekblad Elsevier aangehaald waarin stond dat burgemeester Cor de Vos van Nieuwegein zou pleiten voor etnische registratie van alle Roma. Dat is niet het geval.  De Vos zegt te hebben willen waarschuwen voor een vorm van etnische registratie als je bij de verantwoording over de subsidie van het rijk zoveel persoonlijke informatie moet aanleveren over die mensen dat het gaat lijken op een vorm van etnische registratie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.