of 59199 LinkedIn

Rijk aan zet bij uitwerking city deals

City deals tussen rijk en gemeenten zijn een nuttig instrument om innovaties in steden op gang te brengen en transities aan te jagen.  Om er optimaal van te kunnen profiteren, moet het rijk niet alleen geld steken in de  verkennings- en uitvoeringsfase, maar moet ook worden geïnvesteerd in het opschalen van succesvolle innovaties.

City deals tussen rijk en gemeenten zijn een nuttig instrument om innovaties in steden op gang te brengen en transities aan te jagen. Om er optimaal van te kunnen profiteren, moet het rijk niet alleen geld steken in de verkennings- en uitvoeringsfase, maar ook investeren in het opschalen van succesvolle innovaties. 

Vervolgevaluatie

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)  in een deze week verschenen vervolgevaluatie van de city deals. In eerste instantie nemen steden hierin het voortouw, maar speelt het rijk de rol van onder meer facilitator, inspirator, kadersteller en handhaver. Dat werkt volgens het PBL des te beter als steden de urgentie en – vooral – het nationale belang van hun deal goed over het voetlicht kunnen brengen.   


Verschillen in timing
De samenwerking tussen steden en rijk leidt makkelijk tot verschillen in timing, concludeert het PBL. ‘Het is zinvol om actief te zoeken naar formuleringen (…)  die een koppeling van agenda’s op diverse bestuursniveaus mogelijk maken.’ Omdat een succesvolle transitie zich vaak over een langere periode voltrekt, is het volgens het PBL raadzaam om tussentijdse concrete doelen te stellen (‘ínterne mijlpalen’). Door rond dergelijke mijlpalen evenementen op te tuigen, kunnen de eerste ervaringen al tijdens de rit worden gedeeld.


Extra kantelgeld nodig
Om de innovatie in de aangesloten steden van de grond te tillen, verdient het aanbeveling dat het rijk ‘procesgeld’ ter beschikking stelt. Maar daar blijft het niet bij. Voor verdere opschaling van de nieuwe initiatieven is ‘kantelgeld’ van het rijk nodig, dat kan worden gestoken in aanbestedingen, inkoopbeleid en subsidiëring. ‘De doorbraak van veelbelovende initiatieven vergt niet alleen het opruimen van belemmeringen in het oude systeem, maar ook de creatie van nieuwe instituties.’

Nieuw kenniscentrum

Uitwisseling van de opgedane ervaringen moet mogelijk worden gemaakt door het rijk  een ‘Kenniscentrum City Deals’ op te laten tuigen. Dat zou niet alleen als platform kunnen bijdragen aan het opzetten van nieuwe initiatieven, maar er ook voor kunnen zorgdragen dat opgedane kennis over steden en tussen verschillende bestuurslagen wordt verspreid. 

Verstuur dit artikel naar Google+