of 64707 LinkedIn

Regionale Werkgroep Integriteit Zuid-Limburg wint Integriteitsprijs

De Regionale Werkgroep Integriteit Zuid-Limburg is winnaar van de Philip Brouwer Integriteitsprijs 2010.

Dat heeft juryvoorzitter Hans van den Heuvel bekendgemaakt. De integriteitsprijs van Binnenlands Bestuur werd dinsdag als onderdeel van een congres over integriteit uitgereikt. De Regionale Werkgroep Integriteit Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband tussen de provincie Limburg en negentien Zuid-Limburgse gemeenten.

 

De werkgroep bestaat sinds 2006, als reactie van geschrokken Limburgse bestuurders op een onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar georganiseerde misdaad. Volgens dit onderzoek kreeg de onderwereld in Limburg steeds meer grip op de bovenwereld. Belangrijk element in de werkgroep is de Regionale Vertrouwenspersoon Integriteit, bij wie medewerkers van de aangesloten overheden kunnen aankloppen om dilemma’s of integriteitskwesties te bespreken. Verder ondersteunt de werkgroep de deelnemende overheden op uiteenlopende manieren.

 

Behalve de Limburgse werkgroep waren ook de gemeenten De Bilt en Gouda genomineerd. De jury selecteerde deze drie overheden uit een lijst van twaalf overheidsorganisaties, die zichzelf voordroegen of door derden werden genomineerd. Van tevoren was vastgesteld dat de prijs zou gaan naar de overheidsorganisatie die haar integriteitsbeleid het best op orde heeft en zich daarin onderscheidt.

 

Het onderscheidende van de Limburgse werkgroep zit volgens de jury in de samenwerking tussen de overheden, die nergens anders op deze schaal plaatsvindt. Gouda springt er uit vanwege haar zeer actieve integriteitsbeleid, onder andere in de vorm van een speciale internetsite, de gedragscode Goudeerlijk. De Bilt onderscheidt zich door een mystery guest in te huren om gedrag van medewerkers te toetsen. De Bilt brengt voorts jaarlijks riskante processen in kaart.

 

Juryvoorzitter Van den Heuvel lichtte tijdens de uitreiking van de prijs toe dat met het inmiddels vrijwel overal aanwezige instrumentarium (de Gemeentewet stelt een gedragscode verplicht) integriteit steeds meer een kwestie zal zijn van moreel leiderschap: ‘Met andere woorden: alles is er, maar wie gaat er voor zorgen dat de regels ook worden toegepast? Dáár zal het in de komende jaren om gaan.’

 

Jury

 

De jury bestond uit: voorzitter Hans van den Heuvel, hoogleraar aan de VU Amsterdam (onderzoeksgroep integriteit van bestuur), oud-Nationaal ombudsman Roel Fernhout en Alain Hoekstra, hoofd Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector.

 

Dankzij gemeenten

 

De Regionale Werkgroep Integriteit Zuid-Limburg dankt haar nominatie aan de gemeenten Schinnen en Sittard-Geleen, die beide waren genomineerd. In de motiveringen bij beide nominaties speelde de werkgroep een grote rol. De jury besloot daarom het samenwerkingsverband op de de shortlist te zetten. ‘De Regionale Werkgroep Integriteit is de achterliggende motor van het integriteitsbeleid in de negentien Zuid- Limburgse gemeenten’, aldus de juryvoorzitter.

 

Philip Brouwer

 

De Philip Brouwer Integriteitsprijs is een tweejaarlijkse prijs, ingesteld door Binnenlands Bestuur ter nagedachtenis aan redacteur Philip Brouwer, die in oktober 2007 op 45-jarige leeftijd plotseling overleed. Brouwer schreef veel over integriteitskwesties in het openbaar bestuur. Hij won in 1996 de prestigieuze Prijs voor de Dagbladjournalistiek met een serie artikelen in het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden over misstanden op het stadhuis in Emmen. Brouwer werkte sinds 2000 voor Binnenlands Bestuur.

 

De eerste Philip Brouwer Integriteitsprijs werd in 2008 uitgereikt aan klokkenluider Fred Spijkers. De prijs wordt gesponsord door KPMG Forensic & Integrity.

 

Klik hier voor de toespraak van de juryvoorzitter

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.