of 59082 LinkedIn

Investeer in regionaal opleiden van vakmensen

Eddy van Hijum 1 reactie

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een investering in het opleiden van vakmensen. Volgende week discussieert de Tweede Kamer over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden verdient de volle aandacht én financiële ondersteuning van de Rijksoverheid.

Het is inmiddels een bekend probleem: steeds meer bedrijven hebben moeite om geschikt personeel te vinden. Het aantal vacatures in de metaal, de bouw- en installatiesector, de logistiek en de zorg stijgt. Tegelijkertijd daalt de instroom in het (V)MBO. Binnen het beroepsonderwijs is bovendien sprake van een opwaartse trend naar theoretische niveaus. Veel ouders sturen hun kinderen liever naar de havo dan het vmbo. Ook kwalitatief sluiten de competenties waarmee scholieren de opleiding verlaten niet altijd aan op de specifieke kennis en vaardigheden die op de werkvloer gewenst zijn, zo ervaren bedrijven.

 

De mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt vraagt om een fundamentele herwaardering van vakmanschap. Het Overijsselse beroepsonderwijs werkt hier al volop aan. Scholen zoeken actief de samenwerking met bedrijven en vice versa. Zowel voor wat betreft de inhoud van reguliere opleidingen als via maatwerktrajecten bij bedrijven. Steeds meer basisscholen wekken tijdens Techniekweken actief de interesse voor technologie. En het beroepsonderwijs stimuleert de beroepstrots van leerlingen bij prachtige initiatieven zoals Skills Heroes.

 

Maar het is niet genoeg. Bedrijfsleven en onderwijs kunnen alleen zelf een echte omslag bewerkstelligen. Werkgevers moeten zich in woord en daad committeren aan de opgave om mensen te interesseren voor en op te leiden in uitvoerende beroepen. Wat dat betreft kan Nederland een voorbeeld nemen aan Duitsland waar bedrijven bij uitstek zelf verantwoordelijkheid nemen voor het opleiden van personeel. De overdracht van vakmanschap, kennis en beroepseer vindt voor een belangrijk deel plaats op de werkvloer. Ook in Nederland moet de vorming van vakscholen van en voor bedrijven - onder de vlag van ROC’s - verder vorm krijgen.

 

Deze vakscholen bieden ook kansen voor jongeren zonder startkwalificatie, statushouders en ouderen met een omscholingsvraag. Dat vraagt wel om meer flexibiliteit van scholen en om een onderwijs- en scholingsaanbod op maat. Een mooi voorbeeld is de aanpak in de Regio Zwolle. In regionale groeisectoren zoals de bouw- en installatiesector, de e-commerce en de zorg speelt het beroepsonderwijs met vernieuwende onderwijsmodules in op de vraag van werkgevers. Ook stellen acht O&O-fondsen een regionaal opleidingsbudget beschikbaar voor de om- en bijscholing van werkzoekenden en werkenden in technische beroepen. Zowel de gemeenten als de provincie hebben geld gereserveerd om dit regionale scholingsoffensief te ondersteunen.

 

Deze regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden verdient de volle aandacht én financiële ondersteuning van de Rijksoverheid. Daag regio’s uit om vakopleidingen te ontwikkelen die aansluiten bij de specifieke vraag van bedrijven en organisaties. Zet voor wat betreft de bekostiging van ‘een leven lang ontwikkelen’ in op een slimme regionale combinatie van (private) scholingsgelden van O&O-fondsen en (publieke) scholingsfondsen. En ondersteun deze regionale fondsen met een gebundelde uitkering vanuit de ministeries van Sociale Zaken, Onderwijs en Economische Zaken.

Hoog tijd voor een serieuze investering in vakmanschap!

 

Eddy van Hijum, Gedeputeerde Economie, provincie Overijssel

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Criticus op
Het logisch resultaat van de basisvorming waarin voor elke leerling werd ingezet op theoretisch leren i.p.v. een ambacht. Het blijft een typisch haagse keuze en een afwaardering van vakmanschap..